Instruktör/tränare

Seglingens viktigaste ambassadör 
Planera träning och seglarskola 
Målprofiler 
Seglarmärken – Seglarintyg 
Gul/Grön metodik
Fysträning för seglaren
Utbildning 
Verktygslåda när vi inte kan segla 

 


Seglingens viktigaste ambassadör

Grattis, du har ett av de roligaste arbeten som finns! Det är också ett arbete med mycket ansvar, du ansvarar nämligen för mångas första möte med idrotten segling. Hur vill du att deras första möte med seglingen skall vara? Vad ska elevernas bestående intryck av idrotten vara? 

Absolut viktigast är att det blir en rolig och trygg upplevelse. Det går inte att betona det tillräckligt. Många som slutat med segling efter seglarskolan vittnar om att de blivit skrämda och därför inte vill fortsätta. Så tillbaka till dig som är instruktör/tränare på Seglarskola och träningsverksamhet i klubben, det är upp till dig att skapa glädje, trygghet och ett positivt första möte med idrotten segling. Vi inom seglingen vill vara ”så många som möjligt så länge som möjligt”. Alla är viktiga, alla behövs någonstans. Så nu ser vi till att våra elevers möte med seglingen blir så roligt att de bara fortsätter och fortsätter inom vår idrott. 

Förhoppningen är att denna guide ska hjälpa dig i ditt viktiga uppdrag. Tack för det fantastiska jobbet du gör för det är så betydelsefullt! 

 


Planera träning och seglarskola

Som arbetsverktyg i genomförande och planering av seglarskola och träning har vi målprofiler, kursplaner, seglarmärken och seglarintyg. Kursplanerna är uppdelade i tre olika nivåer, nybörjare, fortsättning och kappseglingsgrupp och med tre olika inriktningar, Jolle/liten kölbåt, Kölbåt, Vindsurfing. 

Målprofilen är ett arbetsverktyg för er som Instruktör/tränare för att enkelt kunna planera och följa upp det moment individen och gruppen behöver öva på. 

Seglarmärken är ett roligt sätt att stimulera till att bemästra seglingens olika grundmoment. Syftet med seglarmärkena är att på ett strukturerat sett träna och lära sig seglingens grundfärdigheter. Det hjälper oss även att flytta fokus från tävlingsresultat till att kämpa och testa nytt. Utvecklingsstadierna utgår från seglingens gula, gröna och blåa målprofil. 
Målgruppen är Barn och ungdomar upp till 16 år som seglar på gul, grön, blå nivå, nybörjare och fortsättning. Läs mer om seglarmärkena här

Seglarintyg 1-2  
I kursplanen för vuxenseglarskolan ingår målen för Seglarintyg 1 & 2. Seglarförbundets certifierade seglarskolor har möjlighet att bli auktoriserad av NFB för att kunna utfärda Seglarintyg 1 & 2. För att er klubb ska kunna utfärda seglarintyg behöver ni ta kontakt med NFB:s kansli. För vidare guidning kontakta utbildning@ssf.se

Här kan du ladda ner en manual som kan vara användbar om ni har seglarskola i C55.  
Här hittar du ytterligare förslag på Intensivkursplaner 
 
Mall för passplanering 
Syfte, förberedelser, moment att träna på olika delmomenten i övningen.  
Du hittar en mall för passplanering i dokumentbanken längst ner på sidan. 

Ni hittar målprofiler, kursplaner, seglarmärken och mall för passplanering i dokumentbanken.

Säkerhet 
Det är viktigt att du som instruktör och tränare har koll på klubbens säkerhetsrutiner på seglarskolan. Alltid flytväst - ALLA även ni som instruktör. En stor del av säkerheten handlar om att ni som instruktör och tränare är väl förberedda och samkörda med varandra.  Läs mer på fliken Trygg och säker träning och seglarskola.
 

Tillbaka till toppen


Gul/Grön metodik

Relationer och bemötande är A och O för att skapa en miljö där seglarna mår bra, har roligt och utvecklas. Du som tränare behöver se till att möta varje elev där den befinner sig och i samtal hitta bra sätt att bygga ett förtroende och en god relation. Detta kan du får mer tips om i SISUs webbkurs Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF. Se kursen här (Länk till SISUs hemsida) 

Mall ”berömeleverna” Den magiska kvoten när det gäller beröm är 5:1. Det betyder att det krävs fem positiva budskap för att väga upp ett negativt. Idrottspsykologiskforskning pekar på att det är genom att fokusera och förstärka det som är bra som vi når de största framgångarna. Framgångar i form av utveckling och välmående. Vi skall inte ignorera det som inte fungerar men bör inte heller lägga allt för mycket fokus på det. Kort och gott, genom att förstärka det som är bra blir vi bättre. Var uppmärksam så att alla elever fått beröm under varje pass.

Guide Lärande för barn 
Ett bra häfte ifrån SISU Idrottsutbildarna som beskriver pedagogik för barn och olika metoder vi kan använda för att maximera lärandet: Guide Lärande för barn  återfinns i dokumentarkivet längst ner på sidan.

Pedagogiska moment 

 

Att segla de första stegen – gör rätt från början och underlätta med pedagogiska moment

Grundläggande balans - sitta rätt i båten

Grundläggande teknik – styra och skota – starta och stoppa

Grundläggande trim - buken, akterliket

 

Kurslitteraturen Segla optimist, Segla fler och Segla kölbåt tar upp de moment vi lär ut i gul och grön teknik och trim. Momenten finns sammanfattade i våra gula och gröna målprofiler.

 

Det är viktigt att eleven är väl förbered med de grundläggande delarna i framföring av båten vid första seglingstillfället på vattnet, styra, starta och stoppa och vindens riktning.

 

Jag vill stanna! Hur gör jag?

Att från början instruera hur start och stopp fungerar på båten är viktigt för tryggheten. I början behöver man gå igenom start och stopp i förhållande till vindriktningen vid varje övningstillfälle. Gör gärna en tydlig övning/lek där eleven får känna att hen kontrollerar farten på båten. Start och stopp övar ni i samband med skotning och lova och falla. Se till att eleverna får ordning på terminologin.

Har vinden en riktning? 
För oss som seglar är det självklart, men för nybörjare kan det vara just detta med vindens riktning som är svårast att lära sig. Så starta varje pass med att titta på varifrån vinden blåser nu. Varje gång ni coachar eleverna på vattnet börja med frågan ”Ser du varifrån vinden kommer?”. Det är vanligt att elever har svårt att lära sig att ”känna” varifrån vinden kommer och utan den förståelsen kommer eleven aldrig att lära sig segla.  

Att lära ut styrning: 
När ni ska lära eleverna hur de ska styra kan ni underlätta för dem på ett pedagogiskt vinnande sätt. Lär ut och säg ”När ni vill svänga MOT vinden tar ni rodret MOT seglet och när ni vill styra bort FRÅN vinden tar ni rodret bort FRÅN seglet”. Genom att använda seglet som referens lär ni de ett sätt att styra på som alltid stämmer oavsett om eleven sitter i lä eller lovart. 

"Akta bommen" 
I stället för att säga "akta gippen" bör vi lära oss att säga "akta bommen". En bom är en del på båten som är konkret och går att ta på, det är begripligt att behöva akta sig för den. En gipp däremot är något abstrakt, något som inte går att se eller ta på. Att säga "akta bommen" blir också ett sätt att undvika att skapa en rädsla kring gippen. 

Nyttja de fyra S:n i din coachning 
Se 
Sitta 
Skota 
Styra 
Utmana dig själv i att alltid ge dina instruktioner utefter de fyra S:n. Då blir dina instruktioner konsekventa och eleverna lär sig snart minnesregeln ”se, sitta, skota och styra” 

Ge nybörjareleverna känslan av att de har kontroll över båten: 
Om vi ledare pratar mycket om att gasa och bromsa båten, får eleverna en känsla av kontroll. För det är de som bestämmer om båten ska stanna eller åka framåt. Samma sak som när vi lär oss att cykla, vi trampar när vi vill ha fart och bromsar när vi vill stanna. 

Kappsegling på grön nivå 
Handledning för kappsegling på grön nivå
Inbjudan och seglingsföreskrifter för kappsegling på grön nivå 
 

Tillbaka till toppen


Seglarmärken

Välkommen till resan där vi lär oss och utvecklas som seglare och erövrar seglarmärken!

Vi har tagit fram seglarmärken för seglarskola och träningsverksamhet i klubben. Syftet med märkena för seglaren är – Wow, jag kan!​ Vi vill skapa en ökad förståelse för seglaren vad som finns att lära mer som seglare. - Fokus är på glädje, få lyckas och utvecklas jämfört med mig själv!​ 

För ledaren är syfte att skapa ett verktyg som är tydligt och enkelt att skapa träningsupplägg kopplat till målprofilerna. Det ska vara ett pedagogiskt verktyg som underlättar struktur och planering för ledare och fokus att se varje seglare och deras framsteg.

För att få använda seglamärkena behöver ansvarig ledare delta på workshop och info om seglarmärkena. Du hittar datum för träffarna i Sök utbildning. Man får kursen för att använda märkena i kursen Instruktör/Tränare grön från 2024. 

Har du frågor kontakta utbildning@ssf.se

För seglaren finns mer information om märkena här
Märkesbok

 

Fysträning för seglaren 

För att kunna utvecklas som seglare behöver man ha en bra fysik. Under hela året behöver seglingen kompletteras med styrka, kondition och smidighetsträning. Ett bra alternativ är att hålla på med en eller flera idrotter parallellt med seglingen. Det viktigaste med fysträningen för barn och ungdomar är att den upplevs som rolig och glädjefylld. 

Allsidighet i träningen öppnar också upp möjligheter för att t.ex. välja och komma in snabbare i olika båtklasser. 

Fysträning för Barn & Ungdom - Viktigt med bra teknik 
Vid fysträning för barn och ungdomar ska man lägga stor vikt vid bra teknik både för att träna in rätt rörelsemönster och för att undvika skador. Detta kräver att ledaren har bra kunskaper och att han eller hon korrigerar och hjälper seglaren att göra rätt. När du ser att någon gör en övning med bra teknik kan du fråga dem hur det känns i kroppen eller be de titta hur de ser ut från sitt perspektiv. 

Med hjälp av Fysioterapeut Albin Gippert så har vi tagit fram en Info vid fysträning före och under puberteten. Vi har även tagit fram två grundträningsprogram. Du hittar dem i dokumentbanken.

Träna med oss - ett skolprojekt
Med stöd ifrån Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan har seglingen tagit fram träningsfilmer där du kan utmana en OS seglare, guidas i avslappningsträning samt bli inspirerad av seglingsfilmer samtidigt som du tränar. Du hittar filmerna här

För dig som vill lära mer 
Karin Wigfors, Olympier och fysioteraput för SWE Sailing Team har gjort några filmer med bra övningar för seglare. Du hittar dem på Svenska Seglarförbundets Youtubekanal.  

Tips på fysträning för barn och ungdom: 
Styrkeprogrammet.se kan du hitta bra parövningar och kroppsbelastande styrketräningsövningar för ungdom och vuxna:  

”Sailing Fitness Toolbox” av Katherine Knight (2013). - Här finns många tips på hur man kan bli en starkare, uthålligare och smidigare seglare. 

Kurslitteratur för seglingsträning 
Dessa böcker används på våra tränarutbildningar från grön-röd nivå. 

Basträning för barn 
”Åldersanpassad träning för barn och ungdom”   
Här hittar du fler övningar från SISUS övningspank 
 

Tillbaka till toppen


Verktygslåda när vi inte kan segla

Helst av allt och så långt det är möjligt vill vi segla på Seglarskolan men ibland sätter vädret stopp, här har vi samlat lite tips på bra grejer ni kan göra när det inte går att segla.

Hej Havet!
Är ett utbildningsmaterial från stiftelsen Voice of the Ocean. Syftet med materialet är att stärka barnens havsmedvetenhet - att väcka nyfikenhet på livet under ytan och ge grundläggande kunskaper om havets betydelse för oss människor. 
Materialet består av följande delar: En instruktionsfilm, En fakta flipp, Ett havsquiz och en tipspromenad. Utbildningsmaterialet erbjuds helt utan kostnad till alla certifierade seglarskolor. Ni beställer materialet i vår webbshop. Du kan även hitta Instruktörsguide Hej Havet! och facit för tipspromenaden Hej Havet! i dokumnetbanken. 

Barnens Livräddningsskola (Svenska Livräddningssällskapet) 
Tack vare samarbete med Svenska Livräddningssällskapet (SLS) kan ni klubbar beställa arbetshäftet ”Barnens Livräddningsskola” som handlar om bad-, båt-, is- och solvett. Komplettera gärna pysslet i häftet med praktiska övningar så som att kasta livboj eller hansalina. Vem kan kasta hansalinan närmast bojen? Här är länken till SLS material

E-segla tillsammans med andra via mobilen
Ni kan enkelt starta och sätta upp e-segling tillsammans på klubben genom att ladda ner appen "Virtual Regatta Inshore".  Det är helt kostnadsfritt. NI kan träna på vindskift, starter och taktik. Läs mer om hur ni sätter upp ett race tillsammans här

Håll Sverige Rent driver ”Vi Håller Rent” som bland annat manifesterar mot den marina nedskräpningen genom att tillsammans plocka skräp på stränder och för att sedan dokumentera skräpet och föra frågan vidare. Varför inte passa på att vara kusträddare, om ni ändå inte kan segla kanske ni kan passa på att städa upp runtomkring klubben. 

Här finns bra material om ni vill jobba med att bekämpa och lära mer om marin nedskräpning på er seglarskola.

Bli Kusträddare  
Tipspromenad (tryck/utskrift) A5
Håll Sverige Rent -Hav
 

Tillbaka till toppen


Utbildning

Svensk Segling har stort behov av skickliga instruktörer och tränare som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål på våra seglarskolor och träningar. I kriterierna för att vara en certifierad Seglarskola ingår att du som ledare ska ha genomfört Seglingens ledarskap grund och gått kursen Instruktör/tränare grön. På  seglarförbundets stegubildningar för Instruktörer /tränare tar vi upp ledarskap och metodik inom seglingen samt fördjupar oss i arbetsverktygen som målprofiler, seglarmärken träningslära för seglingsfys. 

Läs mer om utbildning på Seglingens utbildningsportal  

Passa på att reflektera i vardagen som tränare 
Reflektion i vardagen som tränare - SISU Idrottsutbildarna 


Tillbaka till toppen


Dokumentbanken

 

Målprofiler

Fysträning

Kursplaner

Seglarmärken
 

 


Kontakt

Jenny Axhede
Jenny Axhede
Utbildningsansvarig

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig