Anläggning och klubbmiljö

Seglingens anläggning och klubbmiljö är både våra fasta resurser som klubbhus, förråd och bryggor - men också de platser vi använder såsom: uppställningsytor, samlingsplatser, naturen och vattnet där vi seglar.

Här hittar du kunskap och inspiration för klubben om hur anläggning och klubbmiljö kan underhållas och utvecklas, bra tips för en mer hållbar verksamhet och resurser och bidrag som klubben kan behöva på vägen.

Kontakta gärna oss på Svenska Seglarförbundets kansli med dina frågor om anläggningar och klubbmiljö.

Emelie Lindström - klubbstöd övergripande.

Anette Önerud - sakkunnig anläggning och hållbarhet, samt projektledare Arena Vattnet.


Rätt anläggning gör resten lättare

Låt inte ett litet klubbhus begränsa klubben från att ta emot fler medlemmar, eller för små bryggor minska tiden ute på vattnet. Se till att klubbens förråd är säkra och praktiska att använda, så att inget går förlorat och att ni inte behöver lägga mer tid på att bevaka, transportera eller montera utrustningen.

Svenska Seglarförbundet jobbar med att hjälpa klubbar med tips och material för att komma igång, eller stöd på vägen i en process för att bygga eller förbättra anläggningar. Vi kan hjälpa er att hitta projektbidrag att söka för det där drömprojektet, kunskap om avtal och tillstånd, eller hitta sätt att göra er anläggning mer tillgänglig genom exempelvis ramper, belysning och rätt material. 

Via länkarna på denna sida hittar du mer tips, information och genvägar till andra webbplatser för hållbara anläggningar.


Projekt för att utveckla framtidens anläggningar

Svenska Seglarförbundet är med i projektet Arena Vattnet tillsammans med fem andra idrottsförbund för vattenidrott (bl a. kanot och rodd). I det projektet har vi samlat kunskap och konceptmaterial för vattensporternas anläggningar, med fokus på samverkan och multifunktion. Genom det projektet får alla seglingsklubbar tillgång till relevant material för just vår verksamhet, och kan även få rådgivning och stöttning för att genomföra egna anläggningsprojekt – i smått och stort.

På webbplatsen www.arenavattnet.se hittar du ännu mer information och material om våra anläggningar, och hur klubben kan genomföra egna projekt eller investeringar.

 

Tips och länkar:

Konceptkatalogen ”Bygga för idrott på vattnet” från projektet Arena Vattnet 2023 (pdf)

Konceptet Arena Vattnet – webbplats (arenavattnet.se)

Tips om bidrag och finansiering föreningsanläggning (arenavattnet.se)

 

 

Kartläggning av seglingens anläggningar 

Arena Vattnet är ett samarbete som inspirerades av SSF's rapport "Seglingens Idrottsplats" (från 2020) där vi kartlagt hur det ser ut hos seglarklubbarna i Sverige. Den rapporten visade att seglingen, och även andra vattensporter, behöver bli bättre på att värna rätten till vår idrottsplats, och dess status som just idrottsplats och anläggning. 


Hållbara anläggningar

Inom ramen för Svenska Seglarförbundets koncept "Moderna föreningen" finns ett avsnitt om hållbar verksamhet i föreningen - där kan du läsa om mer generella insatser. Men här tittar vi närmare på hållbarhet för specifikt anläggningen. 

Exempel på insatser för ökad hållbarhet:

  • Återanvänd. Att ta över en lokal från någon annan, eller att använda begagnad utrustning och inredning fungerar ofta väldigt bra för en idrottsförening där det behövs mycket saker och gott om plats.
  • Dela. För att ge fler personer tillgång till den utrustning som behövs, och kunna öppna för nya medlemmar är det en bra lösning att dela på så mycket utrustning som möjligt. Klubbägda båtar kan bli en gemensam resurs med stort värde.
  • Energieffektivisera. Låt inte anläggningen dra energi när den står tom, och se till att uppvärmning och förbrukning sker så effektivt som möjligt. Med god isolering och ett medvetet bruk av maskiner kan stor skillnad göras.

 

Båtbottenfärger och kemikalier

Skadliga kemikalier i båtbottenfärger är en stor källa till utsläpp av farliga ämnen i naturen. Som seglare är det viktigt att tänka på hur du gör, och om möjligt hitta andra mer miljövänliga alternativ. Läs mer om båtbottenfärger och kemikalier här. 

 

Kontakta gärna oss på Seglarförbundets kansli för att få fler tips kring hur er klubbanläggning kan bli mer hållbar.