In House Certification

Vad är World Sailing IHC?

World Sailing IHC är en metod för certifiering av utrustning utförd av tillverkare i enlighet med ett kvalitetskontrollsystem.

Hur fungerar IHC?

Systemet administreras av IHC ”Authorizing Authorities” utsedda för ett land eller en region. AA för Sverige är Svenska Seglarförbundet.

En segelmakare i Sverige som önskar att tillämpa systemet ansöker om licens för detta hos Seglarförbundet och upprättar certifieringssystem som ska godkännas av Seglarförbundet. Godkänt CS utgör basen för segelmakeriets certifieringskontroll och certifiering.

De SSF-klasser som ingår i World Sailing IHC finns listade här.

De ISAF-klasser som ingår i ISAF IHC finns listade här på World Sailings hemsida. 

 

Segelmakare som önskar att bli licenscierade för World Sailing IHC

 • Segelmakaren ska kontrollera att man uppfyller kriterierna i sektionerna 4 och 5 i ”Criteria and Responsibilities” (CAR) 
 • Segelmakaren måste också vara beredd att uppfylla skyldigheterna i enlighet med CAR i övrigt. Dessa är i huvudsak att:
 • Försäkra sig om att segel certifierade i enlighet med IHC-systemet uppfyller klassreglerna.
 • Utse en ”World Sailing IHC Certification Manager”.
 • Upprätta och få Seglarförbundets godkännande på sitt ”Certification System” (CS) samt varje ändring av detta.
 • Försäkra sig om att gällande klassregler finns tillgängliga för alla segel som certifieras i enlighet med World Sailing IHC.
 • Genomföra eventuella produktionsförändringar för att garantera produktionen överensstämmer med ändrade klassregler.
 • Begära att Seglarförbundet ska genomföra stipulerade IHC-kontroller.
 • Ge Seglarförbundet och/eller World Sailing tillträde till sina produktionslokaler för att genomföra stipulerade kontroller samt slumpvisa inspektioner.
 • Utveckla ett system för att identifiera fel på World Sailing IHC-certifierade segel, för att informera Seglarförbundet samt för att vidta nödvändiga åtgärder.
 • Acceptera sådana sanktioner för felaktigheter som Seglarförbundet kan komma att besluta om.
 • Köpa World Sailing IHC-dekaler från Seglarförbundet och fästa dessa på IHC-certifierade segel.
 • Förse Seglarförbundet med listor över IHC-certifierade segel.

 

Certification System

Grunden i World Sailing IHC är det certifieringssystem - CS - som segelmakeriet tar fram för sin World Sailing IHC-certifierade produktion.

Dokumentets omfattning hänger till stor del samman med segelmakeriets produktionsmetoder. Omfattningen beror också på om man t.ex. väljer att mäta varje segel, då CS blir mindre omfattande, jämfört med ett system där produktionsmetoden till mindre eller större del ska garantera att ett segel överensstämmer med klassreglerna.

En checklista för utformning av certifieringssystemet finns här

 

Behöver du veta vilken tillverkare som har licensierat ett specifikt segel kontaktar du SSF kansli och anger det unika nummer som står på IHC-dekalen. 

 

Termer återgivna i fetkursiv stil ovan är definierade i World Sailings Redskapsregler.