Distriktsöversyn

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet med distriktsutredningen.

Seglarförbundets styrelse har för avsikt att till seglardagen 2023 framlägga förslag om att fortsätta utredningen om att utveckla den regionala nivån i huvudsak enligt de principer som föreslagits av den utredning som styrelsen tillsatte efter seglardagen 2022. 

Bland dokumenten på denna sida finner ni ett brev där styrelsen informerar om läget, utredningsgruppens (UG) rapport samt ett bildunderlag som kan användas för att i föreningen eller förbundet diskutera underlaget.

Styrelsens proposition till Seglardagen 2023 kommer att publiceras i början av mars (se Seglardagen) men vi vill redan nu delge er våra tankar så att vi skapar så mycket tid som möjligt för er.