Klassförbundsadministration

Adressuppgifter för klassförbund

Svenska Seglarförbundets förenings- och klassförbundsadministration sker via IdrottOnline
 
Klassförbund som har Arbetsrum/Hemsida via Seglarförbundets hemsida kan själva uppdaterar sina uppgifter via ”Administration” fliken när ni loggat in på respektive arbetsrum/hemsida.
Dessa klassförbund ombeds att lägga in aktuella uppgifter för klassförbundets organisationsledare.
 
Övriga klassförbund mejlar sina ändringar och/eller aktuella uppgifter till ssf@ssf.se
 
De uppgifter som är obligatoriska att hålla aktuella är:
Klassförbundets postadress, e-post, kontakttelefon och hemsida, ordförande, sekreterare och kassör.
 
För övrig klassförbundsinformation hänvisas till informationen på era klassförbunds egna hemsidor
För att kunna lägga in aktuella organisationsledare behövs uppgifter om namn, adress, e-post, mobil och personnummer. Använd gärna uppgiftsblanketten som finns här: Adressuppgifter för klassförbund

Tillbaka till toppen


Avgifter för klassförbund

Årsavgifter 2022 och 2023

Grundavgift - 2000:-/förbund

Ytterligare klassregel - 500:-

Tillbaka till toppen


 

Ändring av klassregel

Varje klass har en klassregel för att definiera klassen och vilka begränsningar som gäller. Samtliga klasser som kan kappsegla är anslutna till World Sailing, men för nationella klasser är anslutningen delegerad till de nationella förbunden, i vårt fall Svenska Seglarförbundet. 

Varje ändring i en klassregel för en internationell klass ska först godkännas av World Sailing innan den träder i kraft. På samma sätt gäller för en nationell klass att en ändring av en klassregel ska godkännas av Svenska Seglarförbundet innan den blir giltig. Det är endast ett klassförbund som kan besluta om och ansöka till seglarförbundet om en ändring.

Ansökan görs till SSF via e-post ssf@ssf.se.

Ett förslag ska bifogas ansökan med ett redigerat dokument i word-format. Klassregler ska skrivas enligt de mallar som är upprättade av World Sailing. Mallarna finns i dokumentbanken.  Ändringarna behöver dessutom beskrivas och motiveras separat.  

 

Tillbaka till toppen