Klassförbundsadministration

GDPR - hantera personuppgifter

Den 25 maj 2018 införs Dataskyddsförordningen – GDPR – som är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. 

För idrotten innebär det hårdare regler kopplat till vilka personuppgifter som får behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas inom en organisation. Det påverkar samtliga ställen där personuppgifter finns såsom medlemsregister, tävlingssystem, resultatlistor, licenshantering, e-post och hemsidor eller liknande.

Eftersom personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person går det således inte att göra en uttömmande lista på allt som anses vara personuppgifter. Några exempel är namn, personnummer, e-postadresser, bilder, telefonnummer och adress.

Här hittar du mer information om GDPR och vad du som ledare eller anställd i förening, distrikt eller klassförbund behöver tänka på för att följa GDPR.

Riksidrottsförbundets webbplats – frågor & svar
Datainspektionen - enkla grunder i dataskydd

 

 

 

Adressuppgifter för klassförbund

Svenska Seglarförbundets förenings och klassförbunds administrationen sker via IdrottOnline
 
Klassförbund som har Arbetsrum/Hemsida via Seglarförbundets hemsida kan själva uppdaterar sina uppgifter via ”Administration” fliken när ni loggat in på respektive arbetsrum/hemsida.
Dessa klassförbund ombeds att lägga in aktuella uppgifter för klassförbundets organisationsledare.
 
Övriga klassförbund mejlar sina ändringar och/eller aktuella uppgifter till ssf@ssf.se
 
De uppgifter som är obligatoriska att hålla aktuella är:
Klassförbundets postadress, e-post, kontakttelefon och hemsida, ordförande, sekreterare och kassör.
 
För övrig klassförbundsinformation hänvisas till informationen på era klassförbunds egna hemsidor
För att kunna lägga in aktuella organisationsledar behövs uppgifter om namn, adress, e-post, mobil och personnummer. Använd gärna uppgiftsblanketten som finns här: Adressuppgifter för klassförbund

 

 

 

Avgifter för klassförbund

Årsavgifter 2022 och 2023

Grundavgift - 2000:-/förbund

Ytterligare klassregel - 500:-

 

 

 

Klassregelmallar

Klassregler är till för att definiera båten som idrottsredskap i tävling (kappsegling). Och för att kunna skriva bra klassregler så har ISAF tagit fram mallar med syfte är att få en enhetlig form på reglerna, och samtidigt förenkla författandet för klassförbundet. Dessutom anges i mallarna vilka möjligheter som finns att certifiera (mäta in) båtens olika delar, oberoende av varandra, och därigenom kunna certifiera dem redan vid tillverkning. För närvarande finns två mallar - en för klasser med avsikt att segla SM och en mall för övriga.

Mallarna är skrivna för s.k. förbjudande klassregler. I mallen för klassregler för båt med SM-status är detta tydligt inskrivet.

Förbjudande klassregler innebär att man, utgående från en normalbåt med skrov, skrovappendix, rigg och segel har definierat vilka förändringar man får göra och hur man får använda båten och dess utrustning.

Regelmall 1 är för klasser som har, eller avser skaffa sig SM-status

Regelmall 2 är för övriga klasser