Klassförbundsadministration

På denna sida hitta du information om

Adressuppgifter för klassförbund

Avgifter för klassförbund

Ändring av klassregler

WeUnite för klassförbund


Adressuppgifter för klassförbund

Svenska Seglarförbundets förenings- och klassförbundsadministration sker via IdrottOnline
 
Klassförbund ombeds att lägga in aktuella uppgifter för klassförbundets organisationsledare i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline. Inloggningssidan nås via denna länk https://login.idrottonline.se/. Information om IdrottOnline finns på RF:S hemsida här: Idrottonline - Riksidrottsförbundet (rf.se)
 
Om ditt klassförbund inte kommer åt IdrottOnline mejlar ändringar och/eller aktuella uppgifter till ssf@ssf.se
 
De uppgifter som är obligatoriska att hålla aktuella är:
Klassförbundets postadress, e-post, kontakttelefon och hemsida, ordförande, sekreterare och kassör.
 
För övrig klassförbundsinformation hänvisas till informationen på era klassförbunds egna hemsidor
För att kunna lägga in aktuella organisationsledare behövs uppgifter om namn, adress, e-post, mobil och personnummer. Använd gärna uppgiftsblanketten som finns här: Adressuppgifter för klassförbund

Tillbaka till toppen


Avgifter för klassförbund

Årsavgifter 2022 och 2023

Grundavgift - 2000:-/förbund

Ytterligare klassregel - 500:-

Tillbaka till toppen


 

Ändring av klassregel

Varje klass har en klassregel för att definiera klassen och vilka begränsningar som gäller. Samtliga klasser som kan kappsegla är anslutna till World Sailing, men för nationella klasser är anslutningen delegerad till de nationella förbunden, i vårt fall Svenska Seglarförbundet. 

Varje ändring i en klassregel för en internationell klass ska först godkännas av World Sailing innan den träder i kraft. På samma sätt gäller för en nationell klass att en ändring av en klassregel ska godkännas av Svenska Seglarförbundet innan den blir giltig. Det är endast ett klassförbund som kan besluta om och ansöka till seglarförbundet om en ändring.

Ansökan görs till SSF via e-post ssf@ssf.se.

Ett förslag ska bifogas ansökan med ett redigerat dokument i word-format. Klassregler ska skrivas enligt de mallar som är upprättade av World Sailing. Mallarna finns i dokumentbanken.  Ändringarna behöver dessutom beskrivas och motiveras separat.  


WeUnite

KanslietOnline byter namn och blir WeUnite.

Genom ett samarbete kan Seglarförbundet erbjuda alla sina medlemmar 25% rabatt på WeUnites tjänster.

Med WeUnite får du ett komplett verksamhetssystem som låter alla ägna mer tid åt det roliga – seglingen! WeUnite tar hand om det administrativa så att ni kan fokusera på att skapa minnesvärda seglarupplevelser för medlemmarna. Här är några av de funktioner som ingår i WeUnite:

  • Användarvänlig hemsida: Få en färdig och fungerande hemsida som är enkel att använda och skräddarsydd för din klubbs behov. Med WeUnite får du en professionell online-närvaro som både lockar nya medlemmar och stärker relationen med befintliga.
  • Fullständigt medlemssystem och app: Med vårt medlemssystem online och i app får du alla funktioner som behövs för medlemskap, bokning av t.ex. seglarskola, fakturering, betalning, närvaro, kommunikation med mera. Vi integrerar också med IdrottOnline och LOK-stöd för en helt automatiserad hantering av medlems- och närvaroadministration.
  • Ekonomi på autopilot: med onlinebetalningar och möjlig Fortnoxintegration.
  • Ledar-app för enkel närvaroregistrering.
  • Uthyrning & resursbokning för de som väljer WeUnite guld.

Anmäl dig här om du vill komma igång med WeUnite redan idag.

Här kan du se vår demo-sida på WeUnite där det också finns en demo som hölls i april 2022. Samt två genomgångar från 2024 om medlemsadmin och aktivitetshantering.

WeUnite Kampanj 2024

 

Tillbaka till toppen