Dokumentation Seglarträffen

2023 Mölndal 

2022 Södertälje

2021 Marstrand Stockholm Malmö


Dokumentation 2023 Mölndal 

I år spanade vi mot framtiden!
Vilka trender ser vi i vår omvärld gällande engagemang, anläggning, utbildning, redskap och tränings- och tävlingsformer. Vad behöver vi förbereda oss på för att fortsätta vara en idrott som lockar både utövare och ledare och vilka redskap finns för att ta oss dit?
Det var några av frågorna som vi som vi belyste och diskuterade på årets konferens.

2023 Ägodela.pdf

2023 Bidragskatalog 2024 - utkast Seglarträffen.pdf

2023 En klubbmedlems resa.pdf   2023 En klubbmedlems resa - klubbövning.pdf
2023 LJS ungdomsverksamhet.pdf

2023 Ny träning o tävling.pdf

2023 Nyheter från Seglarförbundet.pdf

2023 Träna med oss PP Seglarträffen.pdf

Dokumentation 2022 Södertälje
Tema: Framtidens barn- och ungdomssegling

Fokus låg på våra unga utövare och ledare, men även på de som är ledare, funktionärer och föräldrar till denna målgrupp. Såväl Riksidrottsförbundet som Svenska Seglarförbundet har uppdaterat sina riktlinjer och rekommendationer kring idrott för barn och ungdomar.

Här pågår föreningsidrott · Avsnitt 138 – Nya riktlinjer för barn och ungdomsidrott (Malin Träff)

Inledningsföreläsning med Tommy Nordmark

Handboken för barn- och ungdomssegling
Här kan du läsa handboken i pdf-format. 

Presentation av handboken 

Wokshop Handboken och riktlinjerna
Aktiv seglare 
Tränare/instruktör 
Förälder/viktig vuxen
Arrangör av kappsegling 
Brainstorm riktlinjer     Vad innebär en bra regatta? 
Organisationsledare

Vår gemensamma framtid 
Sammanfattning av vad de olika workshopsen och vilka slutsatser kan vi dra ifrån det? Hur går vi vidare?

Fri tid/valbara aktiviteter
Prova på övningarna "Träna och segla med oss" rörelsesatsning skolan

Diskussions- och informationsmöte om Allsvenskan Segling 2023

Arena Vattnet – framtida vattensportanläggningar
Länk till projektsidan 

Segling oavsestt bakgrund
Länk till nätverket ”Segling för alla oavsett bakgrund”. 

Länk till sammanfattande dokumentation från passet Segling för alla oavsett bakgrund.

Seglarmärkena

Sprintsegling 

Presentation från seminariet
Länk till mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter
Mallar kappseglingsschema sprint
Checklista för sprintsegling

Parasegling

Alla dokument hittar du här 

 


2021 Marstrand Stockholm Malmö

Alla dokument hittar du här