Entypsklass Zoom8

Registrering av Zoom8

För att säkerställa att kappsegling sker på lika villkor ska varje båt vara kontrollerad och ha ett utfärdat mätbrev. Mätbrevet är ett bevis på att båten är kontrollerad och godkänd enligt då gällande regler.

Mätbrev utfärdas av Svenska Seglarförbundet, ansökan kan bara göras digitalt via länkarna nedan, eller direkt i Mätbrevsportalen (https://matbrev.svensksegling.se).
Frågor skickas till matbrev@ssf.se

Mätbrev

Nyregistrering

Ägarbyte

Utrustningen, segel, mastdelar, roder och centerbord

Flytprov

Segelnummer

Klassregel

 

Mätbrev

Zoom8 är en så kallad tillverkarlicensierad båt där i princip ingenting får förändras eller förbättras. Samtliga delar som roder, centerbord, mast och segel skall tillverkas av en licensierad godkänd tillverkare. Ambitionen är att varje del ska vara identisk mellan olika båtar, så att inga båtar eller kombinationer av utrustning ska vara mer eller mindre fördelaktiga.

Varje båt ska ändå ha ett giltigt mätbrev för att få lov att kappsegla. Det är ett bevis på att båten är korrekt byggd och certifierad av en licensierad tillverkare. 

Tillbaka till toppen


Har du redan ett befintligt mätbrev

Ett mätbrev är giltigt så länge den inte bytt ägare eller modifierats. Du kan söka upp ditt mätbrev och själv skriva ut en ny kopia som du ska kunna visa upp vid varje tävling.

Finn befintliga Entypsmätbrev

Tillbaka till toppen


Är din båt inte registrerad

Om din båt är ny eller begagnad importeras från annat land ska du ansöka om ett nytt mätbrev och du blir tilldelad ett nytt svenskt segelnummer.

Svenskt segelnummer tilldelas i kronologisk följd enligt klassens egna klassregler. Ett segelnummer kan inte flyttas över till en annan båt eller användas igen efter en eventuell avregistrering (export av båt).  

Finns det ett utländskt segelnummer på en importerad båt, så kan man inte använda det vid tävling. Man behöver ansöka om nytt mätbrev och i samband med det får man ett nytt svenskt segelnummer tilldelat till båten.  

Det är alltid möjligt att ta ur eventuella felaktiga segelnummer ur ett segel. Siffror och bokstäver är självhäftande, men blir det limrester kvar går dessa bort med exempelvis aceton. Nya siffror kan man också montera själv, men var noga med att mäta och samtidigt läsa i klassregeln och i kappseglingsreglerna då det finns minimimått på avstånd och placering.

Vill du inte själv göra jobbet vänder du dig till en segelmakare eller en kompetent båt/jolletillbehörsbutik.  

När du köper en båt, be att få original eller åtminstone en kopia av tidigare mätbrev. Helst också ett intyg från licenstillverkaren. För Zoom8 är det ibland ett "kreditkort" i plast, ibland ett A5-stort intyg på papper. Ibland saknas det helt. Notera det ingjutna skrovnumret i akterspegeln (12-15 tecken), samt det fyrsiffriga ISAF-numret (numera World Sailing, WS-numret) på plastdekalen i sittbrunnen.

Använd knappen nedan för att söka nytt mätbrev. Ange ISAF-numret i avsett fält. Skriv INTE in det utländska segelnumret. 

Nyansökan mätbrev 

Tillbaka till toppen


Ny ägare till svensk båt

Mätbrev är personligt utfärdat till ägaren av båten, eftersom denne går i god för att båten alltid uppfyller klassregeln. Byter båten ägare ska därför ett nytt mätbrev utfärdas, eftersom ansvaret mot klassregeln då skiftar. 

Ansvaret att båt och utrustning stämmer med reglerna vid kappsegling hamnar dock alltid på besättningens skeppare (ansvarig ombord). Alltså blir den som till exempel lånar en båt ansvarig vid tävling (ofta är en målsman ägare till båten, medan dennes barn är skepparen).

Är du ny ägare till båt som redan har svenskt mätbrev gör du en digital ansökan om ägarbyte med knappen nedan. Skriv in det svenska segelnumret i rutan för segelnummer. Det följer med båten så länge den är svensk. Normalt behöver inga papper skickas till eller från kansliet eftersom originaldokumenten redan ska finnas hos Seglarförbundets kansli.

Nytt Mätbrev vid Ägarbyte

Tillbaka till toppen


Segel, mast, centerbord mm

Certifiering av övrig utrustning, segel, roder, CB, mast och bom görs av den licensierade tillverkaren. Det är inte tillåtet att använda annan utrustning som inte en sådan tillverkare har levererat.

Det är därför ingen dokumentation man behöver visa upp vid tävling eller mäta in efter nytt inköp.  

Tillbaka till toppen


Flytprov

Det är viktigt att du själv alltid ser till att båtens flyttankar är hela och täta. Sjösätt aldrig utan att kolla detta innan.


Segelnummer

Ett unikt segelnummer tilldelas av Svenska Seglarförbundet vid nyansökan och betalning för mätbrev till nya eller nyimporterade båtar.

  • Det finns inget utrymme i klassregeln att önska något speciellt nummer. Numren tilldelas strikt i den följd som de ansöks om.
  • Nummer kan inte användas mer än en gång, dvs man kan inte avregistrera ett nummer och använda numret på en annan båt.
  • Det är inte heller möjligt att registrera ett annat segelnummer på en båt som redan har ett svenskt nummer registrerat.

 

Ha alltid klassregeln §G.6 och kappseglingsreglerna §G.1.2 och §G.1.3 till hands när du monterar segelnummer:

Tillbaka till toppen


Klassregel 

Inte bara tekniska frågor är definierade i klassregeln utan också administrativa procedurer finns beskrivna. Dessa bör du känna till. Du hittar hela klassregeln här:

Zoom8 Klassregel - 2015

Var uppmärksam på att länken ovanför kan visa till en gammal klassregel som har ersatts av en nyare. Det kan bli så att det inte uppdaterats i tid på denna sida. Aktuell klassregel för internationella jollar och båtar finns alltid på World Sailings sida.

 

Svenska Zoom8-förbundet

Tillbaka till toppen