Seglarförbundets Jr Utvecklare

Seglarförbundets Jr Utvecklare

Här finner du Seglarförbundets tränarresurser för våra juniorklasser. Läs mer om varje klass i vår Juniorbåtsmatris.

Juniorutvecklarens uppdrag är att rektrytera, utveckla och guida sina seglare vidare till nästa steg inom ramen för målen inom de olika grupperna insteg, grund och utveckling. Läs mer om de olika grupperna i vår redskapsguide. Juniorutvecklaren ska även fungera som den förlängda armen till klubbens tränare, bidra till kunskapsöverföring och med spetskompetens för sin klass. Juniorutvecklaren skall arbeta som mentor för seglarna och tränarna i sin grupp. 

Tränarresurserna rekryteras av respektive klassförbundet i samverkan med Seglarförbundets barn- och ungdomsansvarige. 

 

Jr Utvecklare

Optimist Vakant 

Foiling Vakant

RS Feva Vakant 

Zoom8 Vakant 

RS Aero Vakant

E-jolle Axel Pantzare 073-641 90 01

ILCA Ian Elliot 070-096 84 22

29er Vakant