Styrelsen informerar och önskar Glad Påsk

  • 27 mar 2024

image: Styrelsen informerar och önskar Glad Påsk

Här i förbundsstyrelsens andra informationsbrev finns information om Seglardagen, Verksamhetsplanen för 2024-2025, Drömprojektet, OS-temperaturen och Utbildning i framtiden.

Seglarvänner,

Seglardagen närmar sig.
Påsken är snart här och det betyder att samtidigt som förberedelserna går på högvarv för säsongen så närmar vi oss också vårt årsmöte, Seglardagen. 13 till 14 april är datumet och platsen är Bosön på Lidingö. Vi påminner om att ni så snart som möjligt går in och anmäler representanter från både klubbar, klassförbund och distrikt. I inbjudan finner du mer information och det går bra att delta både på plats och digitalt. Vi hoppas att vi tillsammans får en bra dialog om vår framtida struktur och arbetssätt för att vi ska bli ett än mer fungerande förbund med engagerande medlemmar.

Upplägget kommer att vara dialog och diskussioner på lördagen och under söndagen går vi över till förhandlingar och beslut. Alla handlingar är publicerade sedan den 15 mars längst ner på sidan som det är länkat till. Där hittar du också en läsanvisning. Hoppas så många som möjligt är med och påverkar förbundets utveckling.

Stark verksamhetsplan 2024 - 2025
Strax före jul antog vi en verksamhetsplan som är två-årig. D.v.s. för åren 2024 och 2025. Den följer Riksidrottsförbundets planering och är kopplad till hur förbundet får stöd för till exempel olika projekt. Planen är nu bra kopplad till vår strategi och våra fyra fokusområden. Till verksamhetsplanen är en ekonomi för genomförande avvägd. Styrelsen konstaterar att med bokslutet från 2023 bakom oss och genom de stöd vi erhåller från Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté, Svenska Sjö och Postkodlotteriet har vi idag en stabil och trygg ekonomi. Vi har också kvar del av återstartsmedlen att nyttja under året som tilldelades extra i samband med pandemin. Sammantaget gör detta att styrelsen kan satsa på våra fokusområden. Ni föreningar och klassförbund som vill ta del och vara med i satsningarna, ta del av verksamhetsplanen, passar det er så ta kontakt med vårt kansli och för en dialog om vilka möjligheter som faktiskt finns.

Drömprojekt
Vi hoppas att ni sett att vi fått ytterligare ett ”Drömprojekt” som SSF ansökt om tillsammans med tre andra organisationer, beviljat av Postkodlotteriet – 38,5 miljoner på fyra år. Det förra drömprojektet som vi fick beviljat var ”Optimist för havet”. Från styrelsens sida vill vi framföra de varmaste gratulationerna till kansliets medarbetare för ett fantastiskt arbete. Efter hårt arbete, i samverkan med både Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet och Fryshuset har den gemensamma ansökan från de fyra organisationerna om ett Drömprojekt medfört att nu kan vi tillsammans satsa för att flytta idrotten till nya områden under parollen ”Tillsammans för en bättre värld”. Ännu ett bra steg för att göra Segling tillgänglig för alla. Arbetet kommer att starta upp under hösten och pågå i fyra år.

OS-temperaturen
Som ni säkert sett har redan ett par mästerskap i OS-klasserna avgjorts. Svenska intressen har funnits med vid seglingar i ILCA 6 och 7, 49erFX, IQ-foil och 470 mix. Våra två Nacra 17 besättningarna har också testat formen. Sammantaget ser det bra ut inför OS och vi tror att vi kommer att ha ett starkt lag när vi kommer sommarens OS. Det blir spännande att följa den viktiga världscupen i Palma under första veckan i april där både landslag och utvecklingslandslag är på plats.

För att få mer info om OS och inför OS så kommer en särskild OS sida att skapas av förbundet och den lanseras under maj månad. Där kommer ni att kunna följa OS seglarna och deras förberedelser samt ta del av program, resultat mm Men redan nu kan ni följa vårt landslag SWE Sailing Team i våra sociala medier på både Facebook och Instagram

Utbildning för framtiden
Vintern innebär ofta en paus i seglandet. Men verksamheten ligger inte nere för det. Det är då vi alla jobbar på med att förbereda nästa säsong och en viktig del av förberedelserna är att utbilda nya funktionärer och vidareutbilda de som redan är licensierade funktionärer. Det är både instruktörer till alla seglarskolor, seglingsledare, domare och tekniska kompetenser som t.ex. mätpersoner m.m. som utbildas. I vinter har det varit och är ett bra deltagande och det ger bra förutsättningar för att fortsätta att utveckla kappseglingar på alla nivåer. För att säkra återväxten också på sikt vad gäller funktionärer på den höga kvalité som finns idag inom svensk segling måste vi jobba aktivt. Tillsammans med Arrangörs-, Tekniska, och Regelkommittén har vi från styrelsens sida ett stort fokus på denna fråga inför kommande år. Tack till alla för ett bra jobb denna vinter med ett av de viktigaste uppdragen förbundet har, utbildning.

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

Avslutningsvis vill vi från styrelsens sida önska er en Glad Påsk.

Olof Granander
Ordförande

 

Här finns förbundsstyrelsens första informationsbrev: Styrelsen informerar (svensksegling.se)