Klubbarna inbjudna till informationsmöte

  • 4 okt 2023

image: Klubbarna inbjudna till informationsmöte

Seglardagen 2023 beslutade att det skulle tas fram ett förslag på en ny organisation. Det finns nu ett utkast på den organisationen som projektgruppen vill presentera för alla medlemsklubbar.

Presentationen av utkastet till ny organisation kommer att ske som ett digitalt informationsmöte via Teams. Dit ordförande eller en representant ifrån varje medlemsklubb, sedan tidigare, bjudits in via e-post. Mötet kommer att hållas torsdagen den 5 oktober kl. 20.00.

Under mötet kommer det finnas utrymme för förståelsefrågor och efter mötet har alla klubbar möjlighet att lämna synpunkter på utkastet via ett formulär.

När projektgruppen tagit del av de synpunkter som inkommit kommer man att arbeta vidare med utkastet och forma ett förslag till styrelsen. Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att kalla till en extra Seglardag med anledning av detta. Läs mer om det i denna artikel: Extra Seglardag 26 november 2023 – save the date. (svensksegling.se)

Är du ordförande eller utsedd representant för din klubb. Då kan du ”Klicka här för att ansluta till mötet den 5 oktober kl.20.00.

Vill du läsa mer om bakgrunden till den pågående utredningen då kan du göra det här: Distriktsöversyn (svensksegling.se)