Extra Seglardag 26 november 2023 – save the date.

  • 18 sep 2023

image: Extra Seglardag 26 november 2023 – save the date.

I samband med årets Seglarträff kommer Svenska Seglarförbundets styrelse att kalla till en extra Seglardag. Som vanligt kommer man att kunna delta på plats i Mölndal där Seglarträffen 2023 äger rum, eller delta digitalt.

Som ni väl känner till pågår det ett arbete med att utforma en ny regional organisation inom Svenska Seglarförbundet. Syftet med reformen är att öka stödet och servicen till våra medlemmar, föreningar runt om i landet och stärka vår förmåga att fortsätta utveckla seglare hela livet. Delaktiga i det arbetet är både de nuvarande distrikten, klubbar och klassförbund. Ni kan läsa mer om processen, beslutet på förra seglardagen och hur arbetet fortskrider på svensksegling.se under "Om oss".   

För att nå i mål till ett beslut vid Seglardagen 2024 har Förbundsstyrelsen beslutat om att kalla till en extra seglardag. Syftet med denna är att ta ett antal principiella beslut som ska styra utformningen av det förslag som ska presenteras inför kommande ordinarie Seglardag den 13-14 april. De punkter som kommer att behandlas vid den extra seglardagen är bl.a.: 

  • organisationsprinciper
  • uppgifter för de kommande regionala organisationerna samt 
  • ekonomisk modell.  

Inför den extra Seglardagen kommer ett antal dialogmöten ske där förbundets kommittéer, klassförbund och de nuvarande distriktsorganisationerna bjuds in. Styrelsen kommer också att bjuda in till öppna frågestunder inför den extra Seglardagen i samband med den slutliga kallelsen och handlingar inför mötet skickas ut.

Vi ser det som viktigt att vi får en bred uppslutning från både distrikt, föreningar och klassförbund vid extra Seglardagen för att vi ska ta ett bra beslut som vägleder oss in i vår framtida organisation. Med dessa åtgärder hoppas jag och styrelsen att det runt om i distrikten, tillsammans med föreningarna diskuterar förslagen och ni sedan är delaktiga vid de kommande Seglardagarna för att det beslut vi förbereder både ska vara förankrat och väl genomarbetat.  

Olof Granander 
Förbundsordförande 

Ska du vara ombud? Då kan du anmäla dig redan idag via denna länk.