Information om OS uttagningarna

  • 6 jul 2024

image: Information om OS uttagningarna

Med anledning av de frågor som uppkommit kring OS uttagningarna den senaste tiden vill Svenska Seglarförbundet ge sin bild av läget

 

Som vi skrev om i senaste ”Styrelsen Informerar” så är nu OS-uttagningarna klara för seglingens del och vi har ett starkt team som förbereder sig för OS.

Uttagningskriterierna för deltagande i OS bestäms gemensamt av alla olympiska förbund. På SOK:s årsmöte i april 2023 beslutade förbunden att förändra kriterierna för att delta i OS, grundkriteriet ändrades från topp-8 till topp-12 både för lag och individer. Vad som motsvarar topp-12-resultat i högsta internationella konkurrens i aktuell idrott tas fram och dokumenteras i samarbete med respektive idrott/förbundskapten. Framtidskriteriet finns för unga löftesrika aktiva som ligger nära, men inte nått upp till, grundkriteriet. Svenska Seglarförbundet har, precis som alla andra olympiska förbund, följt den process och de uttagningskriterier som finns beskrivet ovan när vi nominerat seglare till OS.

Nu har frågan ställts av vissa parter i media om SOK verkligen har rätt att ha egna uttagningskriterier som i vissa fall är tuffare än de kvalregler som de internationella idrottsförbunden har satt upp och det har varit en debatt om detta. IOK bekräftar nu att ansvaret för OS-uttagningarna ligger tydligt hos SOK och att SOK är ytterst ansvarig för selektionen av lag och aktiva i enlighet med den Olympiska Chartern. IOK uppger också att nationella olympiska kommittéer och nationella förbund kan fastslå uttagningskriterier som är mer strikta jämfört med de lägsta internationella kvalnivåerna. Se SOK pressrelease för ytterligare information.  

För att tydligt beskriva hur processen med OS platser och OS uttagningar går till för svensk segling finns en förklaring nedan för dem som vill sätta sig in mer i frågan.  

Emil Bengtsson och hans team inte har accepterat detta och de krav som den olympiska rörelsen i Sverige satt upp och har nu inlett en process mot SOK och Seglarförbundet. Seglarförbundet och dess styrelse beklagar denna utveckling som både vi inom förbundet och i SOK försökt möta med upprepade möten och dialoger. Nu kommer ärendet förmodligen hanteras av juridiska processer då besluten som är fattade inte accepteras.

Den 28 juli startar OS-seglingarna - håll dig uppdaterad på vår nya OS-webb

För alla som vill följa våra OS-seglare i Marseille är nu vår nya OS-webb uppe och vi fyller kontinuerligt på med innehåll. Lägg gärna upp länken www.swesailingteam.se som går till OS-webben, på klubbens och distriktets webb så alla kan hitta aktuell info, länkar, bilder, klasser, deltagare, filmklipp med mera.

Vi önskar er alla en fin seglingssommar och tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor kring ovanstående. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan www.svensksegling.se

Seglarhälsningar

Olof Granander, förbundsstyrelsens ordförande

Marie Björling Duell, förbundsdirektör och sportchef

 

En övergripande beskrivning om hur fördelning av OS platser samt den svenska OS uttagningen av seglare går till  

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) beslutar om hur många platser respektive idrott får till varje OS. Till OS i Paris 2024 fick seglingen 330 platser.

World Sailing beslutar sedan hur de 330 platserna skall fördelas mellan de 10 olika seglingsgrenarna samt vilka tävlingar som skall utgöra OS-kval där nationsplatserna fördelas. I seglingen får man bara en nationsplats per seglingsklass. När ett land genom kval erhållit   en nationsplats är det inte seglarens/teamets personliga plats utan en plats till nationen. Paris2024-QS-Sailing.pdf (olympics.com)

Svenska Olympiska Kommittén (SOK) tar sedan tillsammans med Svenska Seglarförbundet (SSF) fram ett gemensamt dokument där det framgår vad som krävs för att bli nominerad och uttagen till OS. Dokumentet utgår från de uttagningskriterier för OS som alla olympiska förbund demokratiskt har beslutat om på SOK:s årsmöte, och som gäller för alla idrotter, samt de kvalregler som World Sailing satt upp. Där framgår också vilka tävlingar som är uttagningsgrundande samt vilka resultatkrav man skall nå upp till. Detta dokument med uttagningskriterier, uttagningsgrundande tävlingar och resultatkrav kommuniceras sedan till alla seglare och coacher så att alla vet vad som gäller. Så går OS-uttagningarna till - Sveriges Olympiska Kommitté (sok.se)

I de seglingsklasser där Sverige har erhållit en nationsplats så nominerar sedan SSF den seglare/team som uppnått (eller bäst uppnått om det är flera seglare/team), de överenskomna uttagningskriterierna. Skulle ingen seglare klara uttagningskriterierna, trots att det finns nationsplats, nomineras de ej då de svenska olympiska resultatkraven kan vara högre än de internationella.

Det är sedan SOK som slutligen tar ut OS truppen och däri beslutar vilka seglare som får åka på OS. De hanterar också all formalia kring nationsplatser samt anmälan till OS.

På SOK´s hemsida finns att läsa mer om hur OS-uttagningarna går till.