Blekinge Seglarförbund vinner pris för Årets Nytänk – Konceptet fortsätter

  • 11 jul 2024

image: Blekinge Seglarförbund vinner pris för Årets Nytänk – Konceptet fortsätter

I samarbete med Hamel Sails har Blekinge Seglarförbund provat ett kappseglingskoncept för att få fler att stanna inom seglingen efter seglarskolan, samtidigt som de främjar gemenskap både mellan och inom klubbarna – vilket har gett resultat!

Den 29-30 juni arrangerades Klubbkampen – ett lekfullt sätt att testa på kappsegling.

– Vi samlas hos en klubb och genomför enkla race i arrangerande klubbs skoloptimister, berättar Mattias Arvmyern, representant från Blekinges Seglarförbund. Det är klubben som deltar, inte individerna. Vi blandar upp kappseglingen med andra roliga aktiviteter för både deltagarna och deras familjer.

Konceptet startades för två år sedan och började med att Hans Hamel ville skapa en förändring.

– ‘Hur får vi fler att fortsätta efter seglarskolan?’ Var den drivande frågan och inspirationen bakom allt, berättar Mattias. Frågan utvecklades till konceptet Klubbkampen som hålls 2–3 gånger per år. Under de här dagarna är det klubbarna, och inte individerna, som tävlar mot varandra på vatten och land. På vatten är det vanliga kappseglingsregler som gäller, på land är det bland annat dragkamper och stafetter.

– Det är inte bara tävlingarna utan det är allt runt omkring också, säger Mattias som även påpekar att det arrangeras grillning och vid tillfälle även prova-på segling med radiostyrda båtar och uppvisningar med tidigare VM-seglare. Reaktionerna har varit överväldigande positiva från alla inblandade, inte minst föräldrar som även hålls sysselsatta genom att de också får prova på segling för att få en djupare inblick i sina barns aktiviteter.

– Det svetsar samman gemenskapen inom den egna klubben, berättar Mattias som även ser att deltagarna umgås mellan klubbar under dessa dagar. Blekinge Seglarförbund har sett en ökning i antalet seglare dessa två åren som konceptet har drivits. Om det är på grund av det här konceptet eller annat är svårt att säga, men med tanke på vilket engagemang och energi som synts på klubbmästerskapen kommer de att fortsätta med det. Med blicken framåt planerar Blekinge Seglarförbund även att inkludera fler klubbar i klubbmästerskapen.

Tidigare i år belönades konceptet med priset för Årets Nytänk, ett pris som RF-SISU Blekinge delat ut, samt 5000 SEK som planeras att användas för att införskaffa VR-utrustning för klubbarnas fortsatta utveckling. För andra som är intresserade av att genomföra liknande projekt är rådet klart:

– Börja med att leta upp vem som jobbar med jolleverksamhet i varje klubb, det är viktigt, se till att ta kontakt och jobba vidare därifrån, berättar Mattias.