Nytt projektstöd för klubbar

  • 14 jun 2024

image: Nytt projektstöd för klubbar

Seglarförbundet får nu extra medel att fördela till klubbar som bedriver verksamhet i segregerade områden. Medlen ska användas i det kommande Fritidskortets anda/syfte och barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Det övergripande syftet är att stärka verksamheten eller klubbar som bedriver verksamhet i socioekonomiskt svaga områden.

All information om detta bidrag "Projektstöd IF 2024 - Fritidskortet" hittar du här på vår hemsida: Bidrag och projektmedel (svensksegling.se)