”Från Klubb till OS” – en kampanj för fler seglare

  • 23 maj 2024

image: ”Från Klubb till OS” – en kampanj för fler seglare

Med åtta seglare och fem team i OS i Marseille gör vi nu en större strategiskt kommunikativ satsning , "Från Klubb till OS”  för att stärka och främja seglingssporten i Sverige. Kampanjen syftar till att inspirera nya och befintliga seglare att fortsätta sin resa inom sporten, att uppmärksamma det värdefulla arbete som utförs av våra lokala seglingsklubbar och att erbjuda ett kampanjmaterial som hjälper till att rekrytera nya seglare.

Vi bjuder in klubbar till två informationstillfällen där vi berättar om upplägg och möjligheter att ta del av och aktivera materialet i sin verksamhet under kommande år.

Datum och tid                        Plats teams
28/5 kl. 20-20.45                   Anslut till mötet nu
29/5 kl. 12-12.45                    Anslut till mötet nu

- Med de många medaljchanser som våra svenska seglare har i OS i sommar, har vi och seglingsporten en stor möjlighet att dra nytta av ökad medial uppmärksamhet, säger Marit Söderström,  kommunikationsansvarig på Seglarförbundet och fortsätter:

- Det är en gyllene chans för våra klubbar att visa upp seglingens spännande värld och locka nya medlemmar genom att koppla våra lokala aktiviteter till de framgångar och berättelser som lyfts fram i media. Att profilera klubben för att stärka och profilera våra klubbar som viktiga delar i utvecklingen av framtidens seglingstalanger.

Har du inte möjlighet att närvara men vill ha mer information till klubben - mejla Marit Söderström, kommunikationsansvarig på Seglarförbundet marit@ssf.se.

Syfte med Kampanjen:
- Att locka fler unga seglare att fortsätta med sporten efter sina första erfarenheter.
- Att visa upp de fantastiska möjligheter som segling kan erbjuda, från första kontakt till olympiska framgångar.
- Att hylla och uppmärksamma alla de ideella krafter som arbetar i de lokala seglingsklubbarna.
- Att utnyttja den ökade mediala uppmärksamheten kring OS och våra svenska seglares många medaljchanser för att maximera intresset för seglingssporten.

Mer information kommer löpande i våra kanaler.