Resan till tävlingen är seglingens dolda miljöbov

  • 20 maj 2024

image: Resan till tävlingen är seglingens dolda miljöbov

En kartläggning av miljö och hållbarhet för seglingen visar att vår största klimatpåverkan sker redan innan vi kommit ut på vattnet. Vi behöver öka medvetenheten om mängden resor och transporter som görs av vår verksamhet, så att vi kan jobba tillsammans med att utvecklas och förändra våra beteenden.

Det här är en del i vår artikelserie #hållbarsegling under 2024

_________

"Att segla är väldigt miljövänligt när vi väl är ute på vattnet, men det går inte att frikoppla från allt runt omkring - som exempelvis coachbåtarna, hamnen och våra resor hemifrån. Vi måste se helhetsperspektivet för att kunna ta ansvar för vår miljöpåverkan på riktigt." säger Anette Önerud som är projektledare för Svenska Seglarförbundets hållbarhetssatsning som genomförs just nu, där målsättningen är att utveckla både förbundets verksamhet och stödet till klubbarna att kunna bli mer hållbara.

Tidigare i år publicerade Svenska Seglarförbundet vår första hållbarhetsrapport med en stor kartläggning av såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet. En av de viktigaste analyserna från rapporten är att resor och transporter till tävlingar och läger står för den tydligt största källan till CO2-utsläpp inom vår verksamhet, men de flesta av dessa resor görs privat av enskilda personer och det är svårt att påverka genom reglering.

 

 

”Att idrotten genererar mycket resor är ett känt faktum, och även stora arrangörer av mästerskap i fotboll och andra idrotter blir ifrågasatta för de klimatutsläpp som orsakas av alla besökare och deltagare. När vi tittar på resorna som en del av seglingens verksamhet behöver vi också fundera på om vi har möjlighet att bli bättre, genom förändringar i hur vi planerar och arrangerar.” säger Anette Önerud, som också jobbar med anläggningsfrågor på Seglarförbundet.

En genomsnittlig bilresa fram och tillbaka mellan Stockholm och Göteborg genererar ungefär 130 kg koldioxidutsläpp, och om vi dessutom tar en jolle på taket och en ribb på släp blir det runt 200 kg CO2. Det motsvarar ungefär 10% av vad varje människa maximalt bör släppa ut under ett års tid från allt du konsumerar, för att bibehålla en hållbar nivå för vår planet. I snitt orsakar svenskar 8 ton CO2-utsläpp per år, vilket är fyra gånger mer än den hållbara nivån, och våra resor står för en stor del av den summan.

Om vi kan minska vårt resande till kappseglingar, både i Sverige och utomlands, skulle vi kunna göra en stor skillnad för miljön tillsammans. Genom att göra det lättare att samåka, låna tillhandahållna båtar, eller tävla mer på hemmaplan, skulle vi kunna bli mer hållbara genom aktiv planering.

Seglarförbundet jobbar redan med denna typ av hållbara evenemang genom att exempelvis förlägga stora mötesplatser och träffar dit det är lätt att åka tåg, men också genom att stora tävlingar som Allsvenskan och Seglingens Mästare genomförs med tillhandahållna båtar så att fler kan välja miljövänliga resor dit.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, och om den stora kartläggningen vi genomförde under 2023 (länk).

Kontakta Anette Önerud, sakkunnig och projektledare inom hållbarhet: anette.onerud@svensksegling.se