Förstärkning av tränarresurser i juniorklasserna

  • 23 apr 2024

image: Förstärkning av tränarresurser i juniorklasserna

Vi är mycket glada över att kunna hälsa våra nya tränarresurser i juniorklasserna välkomna i sina nya roller som juniorutvecklare. Totalt har fyra nya tränare rekryterats, vilka tillsammans med våra nuvarande juniorutvecklare kommer utgöra en fantastisk tillgång för svensk juniorsegling. 

Det är, för seglarsverige bekanta ansikten som tar sig an uppgiften att rekrytera, inspirera, utveckla och guida sina seglare vidare till nästa steg som tar sig an rollen som juniorutvecklare. 

- De nya juniorutvecklarna har alla en gedigen bakgrund som tränare och ett otroligt engagemang och jag är övertygad om att de kommer vara en fantastisk inspirationskälla och tillgång för våra unga seglare säger Robert Strange som är ansvarig för juniorutvecklarna på Seglarförbundet.

Närmast Optimistjollarna kommer Nils Brandén verka. Nils har en bred pallet när det gäller segling med allt ifrån tränaruppdrag till föreläsare på våra instruktörsutbildningar och ett aktivt eget seglande vilket han ser som en nyckel för att guida seglarna i deras utvecklingsresa.

William Karlsson kliver in som juniorutvecklare för Zoom8. William som själv haft en framträdande roll i klassen både som aktiv och tränare. Det tillsammans med sina erfarenheter från seglargymnasiet i Lerum och sin aktiva seglingssatsning ser han som framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet med att utveckla klassen.

I Fevaklassen hälsar vi Gabreille Paul välkommen. Gabrielle som redan har gjort mycket för klassen och är en av initiativtagarna till Fevasprinten ser fram emot ett fortsätta utveckla klassen och ge fler möjligheten att testa tvåmanssegling och utöka kunskapsöverföringen mellan både seglar och ledare.

Som juniorutvecklare för RS Aero kommer vi se Elisa Lindskog. Elisa som under våren tar studenten från seglargymnasiet i Lerum brinner för både klassen och tränarskapet. Hon var under sin tid som aktiv i klassen med och startade upp deras Youth Team, ett arbete som hon ser fram emot att utveckla i sin nya roll med utökad lagkänsla och delningskultur.

Vi letar fortfarande efter lämpliga kandidater till rollen som juniorutvecklare för 29er. Är du intresserad eller har något tips kontakta Robert Strange

Tanken är att juniorutvecklarna ska verka tätt tillsammans för att guida våra seglare på bästa sätt. Ett utökat samarbete är också en viktig del i ökad kunskapsöverföring och bredare kompetens hos både seglare och tränare.

- Vi har redan sett en förflyttning mot ett ökat samarbete mellan juniorklassförbunden vilket vi hoppas utveckla ytterligare när våra nya resurser går in tillsammans med befintliga Juniorutvecklare Axel Pantzare (E-Jolle) och Ian Elliot (ILCA) berättar Robert Strange.

Årets stora samverkan mellan juniorklasserna blir Jr.Camp i Motala den 9-11 augusti där vi samlar seglare och tränare för erfarenhetsutbyte över klassgränserna. Jr.Camp arrangeras av Seglarförbundet i samarbete med juniorklassförbunden och Motala seglargymnasium. 

Kontaktuppgifter till våra juniorutvecklare finner du här.