Inför Seglardagen – digitala informations och frågestunder

  • 26 feb 2024

image: Inför Seglardagen – digitala informations och frågestunder

Seglardagen närmar sig och vi ser verkligen fram mot att få träffas för att tillsammans med er alla titta framåt och presentera de arbeten som idag pågår inom förbundet, centralt med stöd av respektive distrikt. Men också höra efter vilka behov som ni klubbar och klassförbund har och hur ni vill att vi ska utveckla förbundet. (Här kan du läsa mer om Seglardagen och anmäla dig.)

Självklart redovisas också vad vi åstadkommit 2023 och var vi står idag och genomföra de val av förtroendevalda som krävs för att vi tillsammans ska ta oss an en spännande framtid. 

Inför Seglardagen vill vi utöver den formella inbjudan ge er möjlighet att få information om upplägg och vilka aktuella frågor som Förbundsstyrelsen och kansliet jobbar med nu. Detta för att ge er underlag för era förberedelser. 

Vi bjuder därför in till öppna digitala informationsträffar med möjlighet att delta vid något av följande tillfällen:
•    29 februari kl 1930 – 2030
•    4 mars kl 1200 – 1300
•    4 mars kl 1930 – 2030

Anslut till informationsträffarna via Teams. Länk hittar du här

När handlingarna inför Seglardagen presenterats (omkring den 15 mars) kan det finnas behov av att ställa frågor på underlagen. Vi öppnar därför upp för digitala frågestunder vid två tillfällen
•    20 mars kl 1200 – 1300 och
•    21 mars kl 1930 – 2030   

Anslut till frågestunderna via Teams. Länk hittar du här

Du kan självklart också maila in frågor till ssf@ssf.se

Välkomna 
Olof Granander
Ordförande