Inbjudan Seglardagen 2024

  • 23 feb 2024

image: Inbjudan Seglardagen 2024

Välkommen till Seglardagen 2024, platsen för att mötas och diskutera framtiden. Hur kan vi tillsammans bäst stödja klubb och klassförbund att utveckla seglare, funktionärer och ledare. 2024 kommer vi att fokusera på att redovisa och diskutera våra gemensamma strategiska utmaningar samt de uppdrag som Seglardagen 2023 och den extra Seglardagen i höstas, gav styrelsen. Från styrelsens sida kommer vi bl.a. att redovisa både distriktsutredningen och klassförbundsutredningen och hoppas på att vi kan föra en diskussion som ger oss en bra vägledning och beslut om hur vi ska jobba vidare. Tag chansen att komma till Bosön och säg vad just din klubb, ditt klassförbund eller vad ert distrikt vill. 

Seglardagen, allas vårt årsmöte och Förbundets högsta beslutande organ är tillfället då vi tillsammans kan diskutera aktuella frågor som utvecklar svensk segling. Det är också en förutsättning för en fungerande demokrati inom förbundet. I år har vi valt att kalla till en två-dagars Seglardag. Som stadgarna föreskriver kommer vi att ordna möjlighet att delta i beslutsfattning m.m. digitalt. Men då fokus samtidigt kommer att vara på diskussionen uppmanar styrelsen att ni om möjligt delta med ombud fysiskt på plats.  

Seglarhälsningar

Olof Granander
Ordförande
Svenska Seglarförbundet

Inbjudan till Seglardagen 2024 på Bosön, Lidingö

Datum: Lördagen och söndagen den 13-14 april 2024
Plats: Bosön, Bosövägen 1-5, 181 47 Lidingö, tfn 08-699 66 00 www.boson.se
Tid: Seglardagen öppnas efter lunch den 13 april kl.13.30, lunch för alla deltagare serveras ca 12.30. Seglardagen avslutas den 14 april ca 14.30 när förhandlingarna avslutats.
                            

Ombud/observatör 

De organisationer inom Seglarförbundet som har rätt att delta vid Seglardagen består av röstberättigade ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund. Icke röstberättigade klubbar och klassförbund äger rätt att närvara vid Seglardagen och har därvid förslags- och yttranderätt men inte rösträtt (Seglarförbundets stadgar Kap III §1). 

Fullmakt 

Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara Seglarförbundets kansli tillhanda innan mötet, senast den 11 april, fullmakten kan också lämnas på plats innan mötet öppnande. Ombudsfullmakt, mall finns på hemsidan, ska mejlas till ssf@ssf.se

Seglardagens handlingar  

Kommer att finnas för att läsa och ladda hem senast tre veckor innan på:  
https://www.svensksegling.se/om-oss/seglardagen/

Anmälan 

Anmäl för samtliga deltagare (ombud och observatörer) till Seglardagen görs via formulär på https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1883039

Vi är tacksamma för att få anmälan så snart som möjligt.

Resa till Seglardagen 

Seglarförbundet står för ombudens resa (med billigaste färdsätt) för kostnader överstigande 500 kr. Se vidare reseinformation nedan.

Logi 

Logi i dubbelrum på Bosön.
(Begränsat antal enkelrum finns att boka mot ett tillägg på 1000 kr)

Viktigt att du som önskar boka logi anmäler detta så snart som möjligt då antalet rum är begränsat!

Digitala hjälpmedel

Det kommer gå att delta digitalt via Teams på lördagen.

På söndagen kommer Seglardagen hanteras i mötesapplikationen Easymeet, ett system som nyttjats av både Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund. Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer att kommuniceras ut inför mötet.

Observatörer på Seglardagen 

Ni som inte ska agera ombud med rösträtt (vara observatörer utan rösträtt) kommer också att kunna följa mötet via Teams och Easymeet men utan rösträtt. 
Kostnad för observatör på plats: 1500 kr inklusive logi och middag.
Kostnad för observatör utan logi och middag 300 kr.

Reseinformation
För att värna om miljön ser vi gärna att så många som möjligt åker tåg till Seglardagen, starttiden är anpassad för att det ska fungera.

Vi har bokat en buss som avgår från Cityterminalen (Stockholm) kl.11:45 på lördagen. Du bokar din plats på denna buss vid anmälan.

På söndagen går buss 211 kl.14:49 ifrån Bosön med byte på Ropsten till Tunnelbanans röda linje 13 som ankommer T-Centralen kl.15:25.

Var ute i god till för billiga biljetter. 

SJ Idrottsavtal:  
www.sj.se/sv/vi-erbjuder/gruppresor/idrottsresan.html 

Idrottspriser med BRA flyg 
https://www.flygbra.se/kampanj/idrottspris/ 

För vägbeskrivning mm se länk på  
https://www.boson.se/om-boson/fragor-och-svar/

Om ni har utlägg för er resa finns blankett för ansökan om reseersättning på https://forms.office.com/...

Varmt välkomna till Seglardagen! 

Olof Granander 
ordförande 
Svenska Seglarförbundet