Redskapsguiden – hjälp att hitta rätt juniorbåt

 • 1 feb 2024

image: Redskapsguiden – hjälp att hitta rätt juniorbåt

Redskapsguiden är Seglarförbundets nya verktyg för att guida klubbar, tränare, ungdomar och föräldrar när det gäller utveckling av barn och unga inom segling. Dels i valet av båt, dels i andra val och inriktningar. Syftet är att individanpassa varje ung seglares utveckling och hitta nya vägar in i sporten.

Det finns många parametrar att ta hänsyn till vid val av båt. Först och främst ska den passa individen men för att skapa den bästa utvecklingsmiljön och en bra social tillvaro är det även viktigt att välja en båtklass som är etablerad i närområdet. Det är helt enkelt roligare och mer utvecklande att segla tillsammans med andra i samma klass. Den sociala biten är en av de främsta anledningarna till att man idrottar. Det gäller för både den enskilde seglaren som för klubben.

– Utvecklingsresan ska anpassas för individen. Vägen från barnsegling till ungdomssegling kan handla om allt från fritidssegling till elitsatsning. Tanken är att fler unga seglare ska ta alternativa vägar från det nu rådande huvudspåret med optimistjollen, säger Robert Strange, barn- och ungdomsansvarig på Seglarförbundet och fortsätter:

– Målet är att behålla fler unga seglare efter seglarskolan, samt vid klassbyten. Det ska även finnas en tydlig väg in i vår sport för de som vill börja med segling som tonåringar. Vi vill också underlätta övergångar mellan klasser samt uppmuntra de unga seglarna att testa fler redskap och format för att därmed bredda deras kunskaper inom sporten.

Seglarförbundets juniorbåtsrekommendationer handlade tidigare om att fokusera på båten. Nu vill man i stället fokusera på seglaren. Även tidig specialisering är passé. Idag handlar det om det motsatta, det vill säga om senare specialisering som ger mer ”kompletta” seglare. Inom segling presterar man på topp i hög ålder vilket gör att det är viktigt att tänka långsiktigt, hållbart och hålla seglarna motiverade. Då klasserna på OS ständigt förnyas är det också viktigt att man har en bred bas att stå på. Därför är sen specialisering fördelaktigt. OS är dock inte det enda målet. Vi vill även uppmuntra och ge förutsättningar för livslångt seglande oavsett mål. 

– Det viktigaste syftet med Redskapsguiden är att guida vid val av båt (bräda/jolle) för barn och ungdomar, från 8 år och upp till cirka 20 år. Guiden fokuserar på de som tagit steget från seglarskolan och vill hitta rätt båt för att fortsätta med seglingen som en idrott, säger Robert Strange.

Övergången från rekommenderade juniorklasser till Redskapsguiden innebär också att Seglarförbundets tränarresurser ses över och går från klasstränare till juniorutvecklare. Med juniorutvecklarna flyttas fokus från det klasspecifika och tidig specialisering till seglaren och dess utvecklingsresa mot en komplett seglare. Juniorutvecklarens uppdrag är att rekrytera, inspirera, utveckla och guida sina seglare vidare till nästa steg enligt målen inom de olika grupperna insteg, grund och utveckling.

För mer information: Redskapsguiden (svensksegling.se)

 


Faktaruta 1:

När det kommer till val av båt riktar sig guiden mot de tre grupperna; insteggrund och utveckling. Syftet för varje grupp baserar sig på seglarens utveckling och färdighet – inte båten. De båtar som Seglarförbundet beskriver i respektive grupp är följande:

Insteg: Optimistjolle, iQFOiL Junior, Wingfoil, RS Feva, Zoom8, ILCA 4, Kite Youth.

Grund: Wingfoil, RS Feva, Zoom8, Kite Youth, ILCA 4, iQFOiL U17, RS Aero5, E-jolle, Waszp.

Utveckling: Waszp, ILCA 6, 29er, iQFOiL Youth, Formula Kite-

 


Faktaruta 2:

För att få en stimulerande utvecklingsmiljö och en bra social tillvaro är den viktigaste aspekten vid val av båtklass att välja en som är etablerad i närmiljön. Följande faktorer bör vägas in vid val av båtklass:

 • Vilken båt kan "passa" dig bäst efter din storlek?
 • Vilken båt är stor lokalt?
 • Vilken kunskap finns lokalt?
 • Gillar du stora internationella tävlingar?
 • Gillar du när det går fort?
 • Gillar du den fysiska utmaningen? 
 • Tycker du om att segla på egen hand eller som en del av ett lag?
 • Har du en lagkamrat i åtanke? Hur kan du hitta en?
 • Gillar du att styra eller ta en mer strategisk roll?
 • Gillar du en teknisk utmaning?
 • Hur ser kostnadsbilden ut?
 • Hur är begagnatmarknaden?