Tema säkerhet på årets Funktionärsseminarium

  • 1 feb 2024

image: Tema säkerhet på årets Funktionärsseminarium

115 licensierade funktionärer på blå och röd nivå - domare, seglingsledare, mätpersoner – fick möjlighet att utbyta erfarenheter och fortbilda sig i helgen under årets Funktionärsseminrium i Göteborg. Seglarförbundets Arrangörskommitté, Regelkommitté och Tekniska kommitté står för programmet i samarbete med Seglarförbundets personal. Parallellt genomfördes även ett tränarseminarium för blåa och röda tränare.

Foto: Robert Strange

- Vi vill skapa en samsyn kring olika frågor inom respektive område, utbyta erfarenheter och inspirera i det fortsatta arbetet, säger Jenny Axhede, utbildningskoordinator på Seglarförbundet och fortsätter:

- I år hade vi säkerhet som gemensamt tema. Under 2023 hade vi hårda vindar både på Gotland Runt och Bohus Racet vilket ställde stora krav både på deltagare och funktionärer. På konferensen finns möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter utifrån alla olika kompetenser och perspektiv.

Tekniska seminariet med fokus säkerhet
Några av fokuspunkterna för mätpersoner handlade om de uppdaterade säkerhetsreglerna från World Sailing, utrustnings- och säkerhetskontroll på kommande mästerskapstävlingar samt den nya Handbok Besiktning som kommer ut snart. Deltagarna uppskattade särskilt att träffas fysiskt, att få diskutera i grupper och fokuset på nyheter och säkerhet.
- Vi som håller i detta tar med oss all värdefull feedback och ser fram emot att göra om seminariet 2025 med ny kraft och inriktning på ännu djupare tekniska frågor som vi i år kände att vi berörde ytligt, säger Johan Tuvstedt.


 
16 tränare på blå och röd nivå

Alla licensierade tränare på blå och röd nivå var inbjudna till seminariet och tillsammans med Robert Strange, barn & ungdomsansvarig på Seglarförbundet, representanter från Barn & Ungdomskommittén och föreläsaren och ledarskapsutvecklaren Tommy Nordmark erbjöds deltagarna ett brett program kring tränarskap. De som ville kunde också prova VR segling och programmet TrimOn tillsammans med grundaren Lars Linger.

- Det mest positiva från tränarträffen tyckte jag var att alla oavsett bakgrund och erfarenhet var med i dialogen och delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Jag upplevde inte att det fanns någon hierarki bland tränarna vilket lätt uppstår i vanliga fall, säger Robert Strange och fortsätter:

-Alla har något att bidra med och vi kan lära oss av varandra. Alla gick därifrån med en utökad verktygslåda när det gäller sitt tränarskap och hur vi skapar långsiktig framgång hos våra seglare.