Fysträning som vinteraktivitet

  • 30 jan 2024

image: Fysträning som vinteraktivitet

Vi vill sticka in med några tips medan isen fortfarande ligger på många av våra sjöar och havsvikar. Ta tillfället i akt att skapa möjligheter för era seglare att bygga en stark och hållbar kropp inför kommande seglingssäsong.  

Utifrån  Lärgruppsmaterialet Rörelse i klubben kan ni med hjälp utav frågor ”ta tempen” på klubbens seglare. Har de kunskapen? Har de rutinen? Har de förutsättningarna för att bli starka och hållbara seglare? I materialet hittar ni även förslag på en handlingsplan där ni kan ta era tankar vidare till actions.   

Vill ni ha bra övningar kan ni ta hjälp utav filmerna Bålstabilitet för jolleseglare och Parövningar som ni hittar på Tränamedoss.se. Filmerna kan ni köra enskilt, fysiskt i klubben eller varför inte ha digitala träningskvällar där ni kopplar upp er med kompisar från olika delar i landet. Kör gärna filmerna/övningarna flera varv för att få ett längre träningspass. 

Vill ni ha ytterligare tips på bra övningar och kunskap om fysträning för seglare hittar ni information på vår sida för träning. 

Rörelsesatsning i skolan 

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för ungas mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Träna med oss är seglingens bidrag i Rörelsesatsning i skolan som är ett regeringsuppdrag som syftar till just detta. Det görs genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. För föreningar finns möjligheter att få kontakt med nya barn i skolan genom projektet och filmerna som tagits fram. Vill ni få stöttning med att nå ut med seglingen till skolor i er närhet? Kontakta er lokala RF-SISU idrottskonsulent alternativt Svenska Seglarförbundet så stöttar vi er.