Arena Vattnet - koncept för framtidens vattensportanläggning

  • 27 jan 2024

image: Arena Vattnet - koncept för framtidens vattensportanläggning

Nu lanseras konceptmaterialet från projektet Arena Vattnet för framtidens vattensportanläggningar. Inspiration, kunskap och goda exempel på att samverka, bygga och driva på ett hållbart sätt.

Svenska Seglarförbundet är stolta att presentera resultatet från ett av våra spännande projekt:

Arena Vattnet är ett samarbete mellan idrottsförbund som har vattnet som sin arena – som segling, kanot, rodd, issegling, vattenskidor, wakeboard och motorsport på vatten. Tillsammans har vi tagit fram ett konceptmaterial för framtidens multifunktionella och hållbara anläggningar för vattenidrott.

Under två år har projektarbetet pågått och nu presenterats ett utförligt och detaljrikt material som mottagits med stort intresse och nyfikenhet från många intressenter. Materialet riktar sig till såväl föreningar som kommuner och andra som vill bygga eller utveckla anläggningar för vattenidrott.

– En fotbollsplan, en sportanläggning eller en simhall är typiska exempel på en vanlig idrottsanläggning. Men en vattensportsanläggning är också en typ av idrottsanläggning. Vi vill ge inspiration och idéer hur framtidens anläggningar för vattensport ska se ut och fungera, säger Anette Önerud, projektledare, Arena Vattnet.

Materialet kan användas som diskussionsunderlag mellan klubbarna, men också mot kommuner och andra intressenter. Där finns allt från förslag på färdiga anläggningar ner till mindre lösningar på detaljnivå.

– Vi vet vad som funkar och inte funkar. Nu gäller det att förankra det i verkligheten – det vill säga hos de som vill bygga nya anläggningar eller utveckla och förbättra befintliga, säger Anette.

Ute på vattnet finns det gott om plats för alla som vill utöva idrott, motion eller friluftsliv. Men då krävs förutsättningar för att enkelt ta sig dit och det krävs anläggningar som är anpassade för att ta emot såväl nybörjare som rutinerade idrottare, motionärer och spontana besökare.

Ett enkelt och konkret exempel är hur en brygga kan utformas för att fungera optimalt för alla. Oftast behöver den vara bred och låg. Bred för att den ska kännas trygg och låg för att det ska vara enkelt att sjösätta mindre båtar, som exempelvis segeljollar och kajaker. Den ska gärna ligga i lä, ha jämna ytor som inte repar båten, kunna justeras över tid och ha både stegar och livboj. Man måste också tänka på ramper, räcken, halkskydd och kanter, eftersom den ska vara trygg och tillgänglig för alla.

Fördelarna med att utveckla vattensportanläggningar för flera olika vattenidrotter är många. Framför allt handlar det om att dela på kostnader och resurser.

Många fler viktiga värden följer med på köpet, såsom ökad möjlighet även för vuxna, äldre och nybörjare i alla åldrar som vill ut på vattnet. En förbättrad tillgänglighet sänker tröskeln för fler än bara för de som har funktionsnedsättningar.

– Om vi samarbetar och lägger ihop våra resurser och styrkor kan vi skapa anläggningar som erbjuder ett större utbud och som blir mer involverade i samhället och i det offentliga rummet, säger Anette Önerud och fortsätter:

– År 2023 fanns drygt 600 föreningar, och över 150 000 aktiva medlemmar inom de olika vattensportförbunden i Sverige. Samtidigt vet vi att mer än dubbelt så många regelbundet utövar idrott på vattnet, antingen på egen hand eller i organiserad form.

Intresset för att börja är stort och hänger ihop med en ökad trend kring friluftsliv och outdoor-aktiviteter. Många står i kö för att vara med i en vattensportklubb där verksamheten är attraktiv och klubben vill växa. Men då krävs en anläggning som kan ta emot fler än ett begränsat antal medlemmar.

– De som saknas inom vattensporten är generellt personer från socioekonomiskt svagare områden. Tanken med projektet Arena Vatten är bland annat att bidra till förändring och göra vattnet tillgängligt för fler, säger Anette Önerud.

Ladda ner konceptmaterialet här: Bygga-for-idrott-pa-vattnet-2023-Arena-Vattnet-Konceptkatalog.pdf (arenavattnet.se)