Seglardagen svänger och vill pröva flera alternativ

  • 27 nov 2023

image: Seglardagen svänger och vill pröva flera alternativ

Förbundsstyrelsens förslag avslogs på söndagens extra Seglardag. Efter omröstning stod det klart att det nuvarande förslaget pausas och istället uppdrogs åt Förbundsstyrelsen att arbeta fram alternativa förslag där också bedömda konsekvenser redovisas.

I går genomfördes den Extra Seglardagen för att ta ställning till det förslag som styrelsen lämnat för fortsatt arbete med Seglarförbundets regionala organisation. Förslaget byggde på det beslut som Seglardagen 2023 antog innebärande att vi ska skapa färre distrikt och en enhetlig organisationsstruktur mellan lokal regional och central nivå. Med stort engagemang från många av våra förtroendevalda runt om i Sverige har ett fortsatt utredningsarbete genomförts under våren och hösten. Bl.a. har distriktens uppgifter definieras tydligt. 
 
- Först vill jag tacka alla inblandade för ett fantastiskt arbete. Styrelsen har utifrån det lagt ett sammanhållet förslag som vi anser anger en bra riktning  för fortsatt arbete och som löser många av de utmaningar vi ser i dagens organisation. Målet för arbetet har varit att både skapa en bättre kommunikation inom förbundet, skapa en bättre samordning regionalt och säkerställa ett bättre stöd för både klubbar och klassförbund för att kunna skapa mer verksamhet inom segling, säger Olof Granander som presenterade förslagen. 
 
Förslagen omfattade inriktningar för antalet distrikt och dess uppgifter, organisatoriska principer, ekonomiska principer samt förslag till fortsatt arbete. Under debatten lyftes frågan om distriktens relevans och uppgifter från flera talare liksom att det inte funnits tillräckligt med tid att diskutera förslaget med klubbarna. 
 
- Ett arbete har under två år pågått med ett brett deltagande från olika ideella intressenter i förbundet. Efterhand har den utredningsgrupp vi tillsatt lyssnat in och bearbetat alla de synpunkter som inkommit. Skruvat och filat på det underlag som tagits fram. Men, det är en stor utmaning att nå ut så att alla kan ta del av och hörsamma de kallelser till dialogmöten som skickats ut konstaterar samtidigt Olof Granander vidare. 
 
-Debatten vid dagens extra Seglardag välkomnas och det är glädjande att se hur det nu finns ett engagemang i frågan. Stort tack för detta. Det borgar för att vi alla ska kunna hjälpas åt att skapa en för seglingen bra struktur för att stödja vårt uppdrag och vår vision. Nu ska vi titta över hur vi kan angripa den nya frågeställningen på bästa sätt och få med oss seglarsverige i en nödvändig förändringsprocess som nu kommer att behöva ha en längre tidsplan, avslutar Förbundsordförande Olof Granander.