Strategi- och samordningskonferens

  • 14 nov 2023

image: Strategi- och samordningskonferens

Helgen 11-12 november samlades Seglarförbundets styrelse, kommittéer och kansli för att skapa en gemensam lägesbild om var svensk segling står idag och vart vi är på väg. Under konferensen arbetade vi med vad vi inom våra respektive ansvarsområden kan göra för att vi tillsammans ska stödja våra seglare, ledare, funktionärer, klassförbund och klubbar så att vi når våra strategiska mål.

- Det är väldigt viktigt och nödvändigt att vi kan träffas och diskutera våra strategiska frågor, hur vi tillsammans genom en aktiv dialog kan jobba för att nå våra mål. Samverkar  vi mer inom organisationen är jag övertygad om att vi får ut mer av allt det ideella och fantastiska engagemang som idag investeras i svensk segling. Säger Olof Granander Seglarförbundets ordförande.

Angelägna frågor som är gränsöverskridande diskuterades också såsom styrelsens förslag till den Extra Seglardagen och hur vi kan behålla våra kappseglare och rekrytera nya/tidigare kappseglare.

Nu ser vi fram emot Seglarträffen och Extra Seglardagen i Göteborg sista helgen i november!


Här kan du läsa mer om vår vision, misson och prioriterade strategiska områden.

Seglingens vision - Segling tillgänglig för alla  

Vi vill få fler att bli nyfikna på vår fantastiska sport. Vi vill bredda oss och bli attraktiva också för de som inte varit nära segling tidigare. Alla är välkomna att upptäcka glädjen med att segla, oavsett nivå. Vare sig det är ett fritidsintresse eller en elitsatsning.

Seglingens mission – Vi hjälper seglare att utvecklas hela livet 

Segling är en av få idrotter som är möjliga att utöva hela livet. Från barnsben till pensionär. Det går att delta på mängder av olika sätt och nivåer. Vi vill vara med och stötta alla som vill utvecklas utifrån sin nivå och sina förutsättningar och ambitioner. Vi vill uppmuntra och göra det möjligt att fortsätta länge.

Våra prioriterade strategiska fokusområden mot 2026 

  • Klubben i centrum
  • Kunskapsutveckling
  • Segling, hållbarhet och samhälle
  • Elitseglare i världsklass