Seglarträffen: huvudtalare samhällsanalytikern Olof Granström

  • 10 nov 2023

image: Seglarträffen: huvudtalare samhällsanalytikern Olof Granström

Olof Granström är en efterfrågad samhällsanalytiker och tidigare medarbetare till Hans Rosling. På Seglarträffen 26 november inledningstalar han om storskaliga globala makrotrender och ”plockar ner” dem till vår vardag och hur det kommer att påverka oss och våra verksamheter närmaste åren.

- Denna föreläsning kommer inte bara att öppna era ögon för omfattningen av de kommande attitydförändringarna, utan också belysa de stora skiftningarna som vi kan förvänta oss i det svenska samhället framöver, säger Olof Granström.

Olof är en erfaren samhällsanalytiker och har ägnat årtionden åt att vara rådgivare för multinationella bolag, organisationer och NGO:s inte minst som medarbetare till Hans Roslings vid hans stiftelse, Gapminder.

- Min passion har alltid varit att utforska och förstå vår omvärld, vare sig det gäller global utveckling och dess koppling till 'the global burden of disease', eller de subtila förändringarna som formar människors attityder gentemot arbete, fritid och balansen däremellan, säger Olof.

I presentationen delar Olof med sig av sin kunskap om storskaliga globala makrotrender och lyfter fram utvecklingar och trender som direkt påverkar svenska folkets liv.

Vad är din erfarenhet av segling?
Varje sommar har jag tillbringat på den idylliska ön Otterön vid västkusten, där närheten till havet och båtliv har format mitt perspektiv på hur en perfekt svensk sommar skall vara. Jag strävar också efter att inspirera mina söner att älska vår gamla Jolly Bob, en optimistjolle, lika mycket som jag gjort.