Seglarträffen: Lärgrupper i klubben

  • 13 nov 2023

image: Seglarträffen: Lärgrupper i klubben

Seglarträffen är ett forum för dig som är instruktör, tränare, organisationsledare, funktionär eller på annat sätt identifierar dig som ledare i någon av våra klubbar, klassförbund eller distrikt.  I denna artikel får du läsa om vad som kommer tas upp på workshopen “Lärgrupper i klubben”. 

Att jobba med lärgrupper i klubben är ett sätt att ge fler medlemmar möjligheter att delta i klubbens utveckling. Det kan exempelvis vara ett stöd i arbetet med klubbens värdegrund, ledarutveckling eller olika funktionärsgrupper. Vi stärker demokratin och utvecklar både klubben, individen och vårt samhälle genom samtalet i lärgruppsform.

En klubb som hela tiden har pågående samtal om sin föreningsutveckling och välmående får medlemmarna att må bättre, utvecklas mer och de vill då stanna kvar längre i föreningen.

Vad är en lärgrupp?
I en lärgrupp fokuserar vi på ett gemensamt valt ämne där vi samtalar och lär av varandras erfarenheter. Seglarförbundet och RF-SISU har samlat lärgruppsmaterial som man kan använda i träningsgruppen, styrelsegruppen eller liknande för mer guidning i samtalet.

Tanken är att vem som helst genom att studera materialet och lärgruppsplanen ska kunna anordna en lärgrupp på klubben.

Vad kan jag förvänta mig av workshopen?
Under workshopen ”Lärgupper i klubben” kommer vi att utbyta erfarenheter och goda exempel på hur vi kan jobba med lärgrupper i klubben. Representanter från RF/SISU kommer att berätta mer om vilket stöd som finns att få från dem. Samt ge en förståelse för varför vi ska registrera våra samtal och organisera dom som lärgrupper.   

Vi kommer att försöka besvara frågor som

Varför ska vi genomföra lärgrupper?
Hur registrerar jag en lärgrupp?
Vilket stöd finns att få?
Vilket material finns som passar min klubb?