Erfarenhetsutbyte och samarbete på Nordiska Seglarförbundets möte i Reykjavik

  • 7 nov 2023

image: Erfarenhetsutbyte och samarbete på Nordiska Seglarförbundets möte i Reykjavik

Varje år möts representanter för de nordiska och baltiska seglarförbunden och i år var mötet i Reykjavik för att samtidigt fira Isländska Seglarförbundets 50-årsjubileum. Vår förbundsdirektör Marie Björling-Duell och vår vice styrelseordförande Annika Ekman var på plats.

Samarbetet har flera syften och ett av dem är att samordna de nordiska mästerskapen.
- Vi har ett gott samarbete inom det Nordiska seglarförbundet där de baltiska länderna ingår.  JNoM är det viktigaste eventet för vårt samarbete men vi utbyter också erfarenheter och goda idéer kring exempelvis kappseglingsfrågor, domarfrågor, ungdomsfrågor, elit, klubbstöd, utbildning och lär av varandra, säger Marie Björling Duell.

Under det nordiska mötet förbereds också viktiga frågor inför det årliga mötet i vårt högsta organ World Sailing som genomförs i november varje år.
- Vi i de nordiska och baltiska länderna har en enad röst i World Sailing. World Sailing har delat in seglingsvärlden i olika grupper och vi har två representanter i Grupp G och två i Council som är seglingens internationella riksdag. Var fjärde år utser vi nya representanter för de nordiska länderna och just nu är dessa Ulfur Hrobjartsson från Island och Annika Ekman från Sverige, säger Marie.

Sverige passade på att uppvakta Island på deras 50-årsjubileum.