Styrelsens förslag - underlag till extra Seglardag 26 november

  • 3 nov 2023

image: Styrelsens förslag - underlag till extra Seglardag 26 november

Förbundsstyrelsen presenterar idag sitt förslag som underlag till den extra Seglardag som vi tidigare förvarnat om den 26 november och som genomförs i direkt anslutning till Seglarträffen. Förslaget bygger på det fantastiska arbetet som många inom förbundet bidragit till och som redovisats rapporten ”Ny organisation inom svensk segling 2023”.

Jag och hela Förbundsstyrelsen vill rikta ett innerligt stort och varmt tack för nedlagt arbete av en liten grupp som har understötts av personal från vårt kansli, en inhyrd processledare och de styrelsemedlemmar som deltagit i arbetet. Men också ett riktigt stort tack till alla de representanter från klubbar, klassförbund och distrikt som varit delaktiga i olika arbetsgrupper, deltagit i webinarier och dialogmöten samt regionalt och lokalt engagerat bidragit till den delrapport som nu föreligger.

Varför förändring?
Redan för tre år sedan började vi inom förbundet tillsammans med distrikten diskutera möjligheter att se över den regionala organisationen vad avser distriktsseglarförbunden. Från Förbundsstyrelsen sida vill vi med förändringsförslagen kunna ge föreningar från norr till söder efterfrågat stöd och återmatning på den medlemsavgift som varje förening, baserat på antal medlemmar, och varje klassförbund erlägger till Svenska Seglarförbundet respektive till förbundets distrikt. Målet är att vi fortsatt och i framtiden ska ha en fungerande organisation för både våra klubbseglare, kappseglare inom både breddsegling och elitsegling samt ett högpresterande landslag. Det vi främst vill med den pågående förändringsarbetet är att:

  • förbundets alla medlemsföreningars utbildningsbehov tillgodoses fortlöpande och då gärna regionalt,
  • information från klubbarna och distrikten når förbundet centralt och tvärtom. Att dialogen fortsatt utvecklas och hålls levande,
  • vår klubbstödsverksamhet utvecklas – det ska vara lätt att söka bidrag och utveckla den egna klubben
  • vi rapporterar en mer heltäckande bild av all verksamhet inom ramen för svensk segling och därmed erhåller vi alla, ett bra ekonomiskt stöd från RF/SISU,
  • kappseglingar samordnas och planeras inom respektive distrikt samt att medlemsklubbarna kan utveckla ett samarbete med funktionärer som hjälper varandra
  • seglare, tränare och övriga funktionärer rekryteras och ges möjlighet att utvecklas inom distriktet för att sedan fortsätta utvecklas på nationell och internationell nivå.
  • det inom förbundet finns en fungerande demokratisk styrning med god representation från medlemsklubbar, klassförbund och distrikt.

Jag hoppas att det förslag som vi nu lägger kommer bidra till denna vision för förändringsarbetet och att vi alla är beredda att satsa på att ta oss ett steg till för att utveckla både vår verksamhet och vår organisation. För att svara på frågor bjuder vi in till två öppna möten om drygt en vecka. 13 november kl.12-13 samt den 14 november kl.20-21. Det går självklart också att komma in med frågor via mejl till ssf@ssf.se

Allt om den Extra Seglardagen finns att läsa på denna sida, https://www.svensksegling.se/om-oss/seglardagen/.

Här hittar du länkar till de öppna mötena


Olof Granander, ordförande Svenska Seglarförbundet