Lidingö Jolleseglare - där bredd & elit växer tillsammans

  • 17 okt 2023

image: Lidingö Jolleseglare - där bredd & elit växer tillsammans

Med små resurser men ett stort engagemang från många medlemmar, har Lidingö Jolleseglare växt kraftigt de senaste åren. Nyckeln är en tydlig satsning på ett par klasser – framför allt på barn och ungdomar i Optimist och ILCA. Men också ett tydligt arbete att engagera fler föräldrar och seglare som tränare, lagledare och administratörer. Och en stark vilja att satsa på både elit och bredd.

- För oss är det viktigt att de som är duktiga och vill satsa vidare känner att de kan stanna i klubben men ändå utmanas. Samtidigt vill vi ju behålla bredden, säger Anders Wennberg, ansvarig för tränings- och kappseglingsansvarig. 

– Just nu är vi kanske så stora som vi klarar av. Men om jag blickar några år framåt så hoppas jag att vi är ytterligare lite större. Vi vill ha kvar alla som håller på nu, vilket ger fler ILCA-seglare med ungdomar som fortsatt när de växt ur optimisten, dels fylla på med nya seglare, berättar Anders Wennberg, tränings- och kappseglingsansvarig i klubben, och fortsätter:

– Sedan hoppas jag att vi har ännu fler vuxna som seglar jolle. Redan idag har vi några som tävlar i Master och vi har en vuxengrupp i ILCA på måndagar och en som seglar F18 på torsdagar. Och nu har vi börjat med vuxenkurs för föräldrar, hittills främst mammor. Där riktar vi oss till nybörjare, exempelvis föräldrar som ändå hänger på hamnplan när deras barn seglar. Kan vi öka deras intresse för sporten så kan vi förhoppningsvis också få ett större och längre engagemang.

Expansion i takt med att ekonomi & ideella resurser tillåter
Just det ideella engagemanget är viktigt i en mindre klubb. Här finns ingen kanslist som tar han om den administrativa delen av föreningsarbetet, utan flera måste hjälpa till. Både med det roliga jobbet att engagera sig i kappseglingar och träning. Men också i allt det administrativa som ska skötas.

– För ett par år sedan tvingades vi tacka nej till barn och för att kunna öka antal platser måste vi hela tiden investera i både fler Optimistjollar, ribbåtar och utbildning av tränare. Men det måste ske i den takt ekonomin och ideellt arbete med administration tillåter. Men vi vill växa inte minst eftersom vi har en lite unik situation på Lidingö där vi är sponsrade av kommunens samtliga båtklubbar. På det viset kan alla klubbarna på ön säga att de har en bra och väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet. Det är vi ganska stolta över, säger Anders.

250 på seglarläger - ökning med 40 % på fyra år
På klubbens seglarskolor vill man väcka ett intresse för segling. Därefter erbjuder man en fortsättning för barn och ungdomar i träningsgrupperna Opti Grön, Opti Blå, Opti Röd, Opti Svart och ILCA Ungdom. Cirka 250 barn och ungdomar per år har gått på seglarläger hos Lidingö Jolleseglare de senaste somrarna. Sedan 2019 har man sett en ökning med cirka 40 procent.

– Vi är ju väldigt stora på Optimist. Vi är nummer två i Stockholm med omnejd, efter KSSS. Sedan är det alltid en utmaning att få behålla de som växer ur Optimisten. Men även här har vi lyckats bra med en stor ILCA Ungdomsgrupp. För oss är det viktigt att de som är duktiga och vill satsa vidare känner att de kan stanna i klubben men ändå utmanas. Samtidigt vill vi ju behålla bredden.

Näst största klubb på JSM 2022 - 31 optiseglare på KM
Klubben satsar både på bredd och de som vill satsa och att många i kompisgänget åker tillsammans på kappseglingar både lokalt och nationellt som exempelvis JSM. Förra året var Lidingö Jolleseglare näst största klubb på JSM med 22 ungdomar i Optimist och ILCA. I år deltog 21 seglare från klubben och Emma Wennberg lyckades knipa guldmedaljen i ILCA 6 tjej.

– Våra seglare har också varit på flera VM, EM och NN i klasser som Optimist, ILCA 6, ILCA 7, F16 och F18. Lokalt hade vi 31 seglare från klubben som seglade förra höstens KM i Opti och ILCA. I mitten av oktober har vi KM igen och vi hoppas att vi i år blir ännu fler. Vi fick många att prova att kappsegla för första gången på KM. Hela 17 optimister har varit med på minst ett Regionkval och vi hade två lag med på Lag-SM i Optimist, berättar Anders.

– Barn som går våra traditionella sommarläger är runt 8–10 år när de börjar. Vi har ofta fått frågan från äldre barn, som är för stora för optimisten, om vi har nybörjarkurser. Så 2019 lanserade vi nybörjarläger i ILCA för ungdomar som är 13–17 år gamla. Där har vi sett ett stort intresse. Men en begränsande faktor är tillgång till Laserjollar. Klubben har behov av att köpa fler.

Önskan om Fevasatsning & kval till Allsvenskan
– Vi har pratat om att satsa på RS Feva som ett komplement eftersom en del tycker det är roligare att segla två i båten. Feva är tålig och inte för komplicerad. Den kräver inte så mycket meck och är lagom lätt även för barn. Men en eventuell Fevasatsning kräver några engagerade föräldrar som driver frågan och klassen och att vi behöver köpa in tre-fyra Fevor.

– Ett annat sätt att behålla de äldre ungdomarna, tror jag är att satsa på Allsvenskan. Vi har faktiskt anmält oss till kvalet i Marstrand 14–15 oktober, avslutar Anders Wennberg.

(LJS kvalade inte detta år men får komma igen till 2024/Reds anm.)