Givande SOK-utbildning för svenska elittränare i Grekland

  • 11 okt 2023

image: Givande SOK-utbildning för svenska elittränare i Grekland

Sex svenska tränare deltog förra veckan i Sveriges Olympiska Kommittés tränarutbildning på Apollos sporthotell på Limnos, Grekland. Totalt deltog 33 kvinnor och 30 män från 26 idrotter, 17 föreläsare och 12 personer från SOK:s personal. Från seglingen deltog  Alberte Lindberg, Victor Bergström, Max Salminen, Daniel Birgmark, Cecilia Jonsson, och Martin Strandberg. Syftet med utbildningen är att utveckla tränarkompetens, fördjupa sina kunskaper inom många olika områden och utbyta erfarenheter.

- De första dagarna hade vi bland annat idrottspsykologi, vi pratade värderingar, beteende och hur man kan personifiera coachningen. Vi har också gått igenom olika modeller hur man tar sig an ett problem och tar action på det, säger Martin Strandberg som är ansvarig för de foilande klasserna i Utvecklingslandslaget.

OS guldmedaljören från 2012 ny i tränarrollen
Max Salminen har själv deltagit i tre OS, är relativt ny coachrollen och har just nu ansvar för ILCA 7 seglarna Emil Bengtson och Wille Kark i seglingslandslaget. Han uppskattar möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan coacher i olika idrotter som funnits under veckan.
-Att lära av andras misstag och erfarenheter är väldigt värdefullt - att inte behöva göra alla misstag själv. Känner mig mer rustad nu för situationer som kan uppstå i mitt tränarskap

Cecilia Jonsson är elitansvarig i KSSS och har deltagit i en tvåårig tränarutbildning där denna vecka ingår och tycker det har gett henne ett värdefullt kontaktnät av coacher och tränare som jobbar med liknande uppgifter och utmaningar som jag gör.
-Jag har fått med mig många nycklar och arbetssätt som jag kan använda mig av i mitt arbete både kopplat till individ och grupp. Ett liknande nätverk inom svensk segling, med både bredd och elit hade varit givande, då man lätt blir ensam på sin post och inte har särskilt många att dryfta sina tankar och frågor med. Generellt behöver vi bli bättre på att ta hand om våra tränare och coacher och skapa förutsättningar för hållbara tränarkarriärer, säger Cecilia.

OS-guldmedaljören i Starbåt från 2012, Max Salminen och efter det gjorde två OS i Finnjolle är relativt ny coachrollen och har just nu ansvar för ILCA 7 seglarna Emil Bengtson och Wille Kark i seglingslandslaget. Han uppskattar möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan coacher i olika idrotter som funnits under veckan.
-Att lära av andras misstag och erfarenheter är väldigt värdefullt - att inte behöva göra alla misstag själv. Känner mig mer rustad nu för situationer som kan uppstå i mitt tränarskap framöver, säger Max.

Martin berättar att några utbildare för internationella insatsstyrkan medverkat under veckan.
-Det var spännande att höra hur de byggde tillit i en grupp, att man måste ha en ”mjuk” inställning och fråga om måendet hur det är hemma och var öppen med känslor. Jag fick också med mig vad som är viktigt att tänka på när man har adepter med diagnoser som autism, ADHD och liknande och hur jag kan underlätta för dem i mitt tränarskap.