Seglarträffen: Nya former av träning och tävling

  • 4 okt 2023

image: Seglarträffen: Nya former av träning och tävling

Seglarträffen är ett forum för dig som är instruktör, tränare, organisationsledare, funktionär eller på annat sätt identifierar dig som ledare i någon av våra klubbar, klassförbund eller distrikt.  I denna artikel får du läsa om vad som kommer tas upp på workshopen “Nya former av träning och tävling”. 

För att vi ska kunna nå vår vision “Segling tillgänglig för alla” krävs att vi har ett brett utbud aktiviteter att erbjuda våra medlemmar. Om vi på riktigt ska vara tillgängliga så innebär det till exempel att vi i flera fall behöver tillhandahålla båtar och redskap. Annars kommer inte alla att ha råd med vår idrott.  

Under workshopen nya former av träning och tävling kommer vi att utbyta erfarenheter kring just det. Vad har vi sett för framgångsrika exempel de senaste åren? Vilka former för träning och tävling finns som banar ny väg och lockar nya målgrupper eller får andra att stanna kvar? Vad kan Ungdomsbarometern ge oss för ledtrådar om hur vi bör utforma våra aktiviteter? 

Under detta pass kommer du få höra om goda exempel, men också vara med och drömma om hur vi skulle vilja att träning och tävling såg ut hemma i vår klubb imorgon med tanke på de trender vi ser i samhället idag. 

Passet hålls vid två tillfällen på lördagen. Hela programmet och mer information om Seglarträffen hittar du här: Seglarträffen (svensksegling.se) 

Du har väl inte missat vårt EARLY BIRD erbjudande? 
Gå två, betala för en! 
Vid anmälan senast 22 oktober utgår ett deltagarbidrag på 1500kr (för vuxna) och 350kr (U25) om ni anmäler minst två deltagare från samma klubb. Detta bidrag betalas ut till klubbens konto i samband med att fakturan skickas ut.   

Anmäl dig till Seglarträffen redan nu!