Träna med oss på Seglarträffen

  • 27 sep 2023

Träna med oss! är ett projekt med syftet att locka fler unga till seglingen. På Seglarträffen kommer vår nya klubbkonsulent Martina att guida er igenom materialet och vi tänker till tillsammans hur det kan användas. 

Hur sprider vi känslan av att segla till barn och ungdomar som inte provat? Hur kan vi samarbeta med skolorna i vår omgivning och rekrytera nya seglare till vår förening? Kan vi utveckla hur vi jobbar med fysträning i vår klubb?

Under detta pass får ni inspiration till hur ni kan använda sex stycken seglingsinspirerade träningsfilmer för just detta. Vi tittar och testar gemensamt delar utav filmerna. Kikar på lärgruppsmaterialet som tagits fram och diskuterar i smågrupper hur materialet kan användas i just vår klubb.

Detta pass är på söndagen och leds av Martina Söderbom.
Anmäl dig till Seglarträffen redan nu!