Farled 530 under gamla Skurubron Stockholm avlyst den 16-19 oktober

  • 26 sep 2023

image:  Farled 530 under gamla Skurubron Stockholm avlyst den 16-19 oktober

Bifogat finner du Sjöfartsverkets beslut om avlysning av den allmänna farleden 530, delen under Gamla Skurubron i Stockholm  den 16:e-19:e oktober 2023.

Farleden är avlyst den 16:e oktober kl 08:00 t.o.m. 19:e oktober kl 07:00.

Den 19:e oktober mellan kl 07:00 – 17:00 kommer sjötrafik kunna passera arbetsområdet med hjälp av anvisningar från personal på plats från Stockholm Exergi.

Avlysningen sker med anledning av att Trafikverket renoverar den gamla bron över Skurusundet i Nacka kommun. Under renoveringen behöver Stockholm Exergi sänka sina fjärrvärmeledningar som är fästa under bron. Under arbetet med sänkningen finns risk för fallande material och farleden behöver därför av säkerhetsskäl avlysas.  

Foto: Bengt Nyman