Beslut om avlysning farled 922 Gröndalsbron Stockholm april-juli 2024

Beslut om avlysning farled 922 Gröndalsbron Stockholm april-juli 2024 12 sep 2023

image: Beslut om avlysning farled 922 Gröndalsbron Stockholm april-juli 2024

Bifogat finner du Sjöfartsverkets beslut om avlysning av den allmänna farleden 911, delen under Gröndalsbron, i Stockholm mellan den 1 april - 31 juli 2024, under vardagsnätter; måndag/natt mot tisdag t.o.m. torsdag/natt mot fredag, mellan klockan 22:00 och 05:00.

Foto: Holger Ellgaard

Bakgrund

Trafikverket har inkommit med en ansökan om avlysning av farled 911, delen under Gröndalsbron i Stockholms kommun, med anledning av att brofogar behöver bytas ut. Arbetet kommer att ske under vardagsnätter, vilket är den tidsperiod som arbete är tillåtet uppe på Essingeleden. Arbetet sker från ponton med lift, alternativt från en skjutställning på brons undersida, med en flytponton som påseglingsskydd under.

Sjöfartsverkets bedömning

Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan, då underhåll av bron är nödvändig. Tiden för avlysning är begränsad till sju timmar under vardagsnätter. Helg och dagtid är farleden öppen som vanligt. Pendelbåtarna går inte nattetid och påverkas därför inte, fritidsbåtar och fartyg med air draft som tillåter dem att segla under Alviksbron och Essingebron har också en alternativ färdväg. Viss sjöfart begränsas av avlysningen, men projektet har justerat tiden för avlysning till minsta möjliga, genom att avetablera pråmen varje morgon.