Seglarförbundet motionerar om hållbarhet till Riksidrottsmötet

  • 26 maj 2023

image: Seglarförbundet motionerar om hållbarhet till Riksidrottsmötet

I helgen genomförs Riksidrottsmötet, RIM, i Uppsala. RIM är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte där det beslutas om viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Seglarförbundet är på plats med fyra representanter och delaktiga i två motioner kring hållbarhet.

Foto: rf.se

- Vi är bland de förbund med störst representation på plats tillsammans med vår ordförande Olof Granander, säger förbundsdirektör Marie Björling Duell och fortsätter:

-Vi vill driva våra motioner och verka för seglingens viktiga frågor med ett särskilt fokus på hållbara anläggningar för vattensporter samt att det ska vara enkelt att driva en förening, säger Marie Björling Duell. 

Seglarförbundet motionerar tillsammans med Ridsportförbundet mer generellt kring hållbarhet och om vikten av tydliga målsättningar inom idrottsrörelsen - hur detta ska mätas och följas upp.

- I den andra motionen är Seglarförbundet huvudmotionär och tillsammans med andra vattensporter vill vi lyfta fram vikten av att arbeta för mer hållbara anläggningar och hur de bidrar till målen i Agenda 2030 som är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet, säger Marie.

På Riksidrottsmötet, som hålls vartannat år samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta viktiga beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och medlemsorganisationernas möjlighet att mötas, diskutera viktiga beslut och påverka svensk idrottsrörelse. 

Robert Casselbrant med bakgrund och erfarenheter i seglingen, som bland annat ordförande i GKSS är nominerad till Riksidrottsstyrelsen som är RF:s styrelse.

- Blir jag invald i Riksidrottsstyrelsen vill jag arbeta för att underlätta för föreningar att bedriva sin verksamhet. Det blir alltmer komplicerat att vara en ideell förening och för att få fler att idrotta behöver det vara enkelt och roligt. Jag brinner också för anläggningsfrågan, demokratifrågor och hur vi ska finansiera idrotten i framtiden.

Läs mer på rf.se 

Du kan följa mötet live här.  h