Simrishamns SS – en klubb för alla

  • 25 maj 2023

image: Simrishamns SS – en klubb för alla

Simrishamn är en sommarstad som går från 5 000 invånare på vintern till 15 000 på sommaren. Men Simrishamns Segelsällskap går inte i vintervila. Klubben är i gång året runt med mängder av sociala aktiviteter som har med båtlivet att göra.

Test: Mats Olsson Bild: Simrishamns SS egna RS Quest under en prova på-segling.

– Man hör ofta att vi ska satsa på ungdomarna. Och det gör vi. Men ska vi finnas kvar måste vi satsa på alla – inte mins de som är plus 65, säger sällskapets ordförande Andreas Eldh Emilsson.

Simrishamns SS är en båtklubb som satsar på återväxt både genom att attrahera de unga – men på senare tid har man också satsat på de unga pensionärerna. Upptagningsområdet på Österlen är idealiskt. Många väljer att flytta hit när yrkeskarriären är över.

– De flesta som lockats till våra +65-seglingar är fast boende. Men även några av de som bor här på sommarhalvåret har vi lockat till vår verksamhet.

För några år sedan var medlemsantalet 250 men idag har man ökat till 270. Och där vill man vara – eller kanske upp mot 300.

Vill tilltala alla för att säkra återväxten
Syftet med att försöka tilltala alla åldrar är att säkra återväxten och nyrekryteringen. Många medlemmar äger ingen båt men deltar ändå i klubbens sociala liv. För att locka fler erbjuder man fria prova på-seglingar och kostnadsfri VHF- och förarbevisutbildning.

– Krasst är det ju så att färre och färre äger en båt. Få vuxna känner sig trygga med att skaffa båt. Därför äger klubben några båtar så att även icke-båtägare kan komma ut och segla, berättar Andreas och fortsätter:

– Vi satsar också på att segla radiostyrda båtar. Vi har ett litet gäng som seglar varje dag och på lördagar får allmänheten prova på mellan kl. 10:00 och 12:00. Det är inte bara på skoj utan en bra inkörsport till segling och ett fantastiskt sätt att få förståelse för dess grunder.

Det sociala är viktigt

På Simrishamns SS är det sociala livet viktigt, vare sig man är båtägare eller ej.

– Varannan lördag, året runt, är det medlemsdag. På våren och hösten så rustar vi, på vintern är vi på gymmet och på sommaren seglar vi, berättar Andreas.

Förutom att vara en aktiv klubb för alla åldrar så har Simrishamns SS ett ambitiöst miljöprogram, något som också uppskattas av medlemmarna.

– Redan 2017 beslutade vi att sikta på att bli klimatneutrala. Framför allt ska vi jobba hållbart. Det gör vi verkligen idag. Och det har varken varit besvärligt eller kostsamt att ställa om. Det är till och med så att vi kan spara pengar på några av våra hållbara åtgärder, säger Andreas och fortsätter:

– Exempelvis sparar vi in på bottenfärg eftersom vi inte bottenmålar våra båtar längre. Vi använder skrovduk och det kostar givetvis lite pengar. Men det är en engångskostnad. Vi har också bytt ut alla våra motorer till fyrtaktare och det förstår jag kan vara en hög kostnad för många. Men vi valde att köpa demo-motorer och fick ner priset, berättar Andreas.

Fokus på hållbarhet attraherar sponsorer

Klubben har också bantat ner användandet av kemikalier till ett minimum. De använder endast Aspen-bensin och allt de köper in ska vara det absolut mest miljövänliga.

– Vi märker att det är lättare att få gehör när vi söker sponsring och samarbete om syftet är att ställa om till en mer hållbar verksamhet – inte minst hos banker och fondbolag. Men även till annan verksamhet. När vi bytte till led-lampor så fick vi hjälp av en el-firma här i stan. Och nu håller vi på med att förbereda för solcellsinstallation, säger Andreas.