Begränsningar i Danvikskanalen på grund av brorenovering 2023-2026

  • 3 maj 2023

image: Begränsningar i Danvikskanalen  på grund av brorenovering 2023-2026

Norra Danviksbron som går över Danvikskanalen mellan Stockholm och Nacka behöver totalrenoveras. Renoveringen pågår 2023–2026 och kommer periodvis påverka sjötrafiken mellan Mälaren och Saltsjön.

Bron kommer inte att kunna öppnas under delar av renoveringen. Ingen sjötrafik alls kommer att kunna trafikera kanalen då broklaffen lyfts bort och när den nya monteras. Farledsbredden i kanalen minskar till 17 meter under större delen av renoveringen.

 

 

Partiell avlysning – höjdbegränsning 10,8 meter
4 september–3 december 2023
1 maj–1 november 2026 (planerat)

Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten

6–17 november 2023
4–15 december 2023
14 november–11 december 2025 (planerat)
17–30 april 2026 (planerat)

 

SMS-avisering vid farledsbegränsningar
Registrera ditt telefonnummer på regionstockholm.se/danviksbron för att få sms-aviseringar när framkomligheten i kanalen förändras. Välj alternativet “Farledsbegränsningar Danvikskanalen”. Där finns alltid aktuell information om farleden.

Läs mer här: https://www.regionstockholm.se/danviksbron