Koll på mätbrev inför säsongen

  • 13 apr 2023

image: Koll på mätbrev inför säsongen

Varje båt som kappseglar behöver vara godkänd för att det ska vara rättvis kappsegling. För att det ska vara meningsfullt att kappsegla måste alla deltagare veta att ens egna, likväl som varje annan deltagande båt, seglar på lika villkor.

Text: Patrik Erlandsson Bild: Daniel Stenholm

En del båtar som exempelvis ILCA och RS Feva, är godkända från tillverkaren och kräver inget mer. Andra båtar som till exempel Optimist, Express eller Skärgårdskryssare, behöver ha ett personligt mätbrev som intygar att båten är kontrollerad av en mätperson och anger en ägare som ansvarar för att båten fortfarande uppfyller alla villkor. Ett sådant mätbrev gäller på obegränsad tid tills något förändras på båt eller utrustning eller om båten byter ägare.

Gemensamt för dessa så kallade klassbåtar är att de har ett nationellt eller internationellt klassförbund som har upprättat en klassregel som beskriver vilka begränsningar som gäller. De anger också hur båtar ska numreras med segelnummer.

Båtar som saknar klassförbund och klassregler kan tävla i respitsegling för att det ska vara meningsfullt. Förr sa man segling med handikapptal, men korrekt benämning är respitsegling då en båt ger andra båttyper en respit i seglad tid eller distans, baserat på ett respittal. Det finns olika respitsystem, men i särklass vanligast i Sverige är SRS, Svenskt Respit System.

SRS billigt och enkelt
SRS är avsett för breddkappsegling så att man på ett enkelt och billigt sätt kan tävla med sin befintliga båt på ett meningsfullt sätt. Oavsett om båten är en klassbåt eller inte. I SRS standardtabeller finns över 800 jollar, flerskrovs- och enskrovsbåtar som inför varje säsong får nya respittal. Dessa tal är gratis att använda för den som har en standardutrustad båt som finns med i tabellerna. Det kräver heller ingen registrering. Vid kappsegling anger man bara vilken båttyp man har och det respittal som är listat för den båttypen. Den båt som saknas i tabellerna eller som inte följer standarden är alltid välkomna i SRS.

Standardmätbrev skapas nytt varje säsong
Då en båt både kan ha en fördel eller nackdel av en avvikande utrustning eller utförande jämfört med en standardbåt, kan man antingen ansöka om ett ”Standardmätbrev” alternativt ett eget anpassat mätbrev. Ett Standardmätbrev behöver skapas nytt för varje ny säsong. Det skapas på ett ögonblick och är gratis. Ett Standardmätbrev från tidigare säsong raderas alltså vid följande årsskifte. Endast båtar som finns i standardtabellen för kölbåtar kan skapa ett Standardmätbrev, och tillåter att man kan anpassa sitt respittal baserat på hur många försegel och spinnakrar man har ombord, eller om man har rullsystem på förstaget – eller fast propeller eller bogpropeller monterat.

Mer info om SRS på förbundets nya webb
Seglarförbundet har under vintern gjort om förbundets hemsida och sidorna om mätbrev. Där finns mycket information om hur SRS fungerar och hur man går till väga. 
Mer info om mätbrev på SSF webben här.