Motioner, diskussioner och engagemang på årets Seglardag

  • 29 mar 2023

Med ett stort antal inkomna motioner testades ett nytt grepp på årets Seglardag med diskussionshubbar där motionerna kunde presenteras och diskuteras i mindre grupper innan omröstningen. Sju personer hedrades också för sina insatser i svensksegling.

Bild: Sju personer fick Seglarförbundets hedersnål och ett varmt tack för de fina insatser man bidragit med för svensk segling. Fv: Kerstin Holmberg, Bert Isaksson båda Västkustens SF, Marianne Stålheim, Värmland-Västergötland och Valberedningen, Stefan Nordström, Västerbotten och Valberedningen och Torsten Jarnstam, Finnjolleförbundet som tog emot utmärkelsen Årets Ideella ledare från 2022. Ej med på bild Stefan Rahm, KSSS, Per-Eric Törnström, 505-förbundet, Nils Virving, Neptunkryssarna och Historiska utskottet som alla tre också hedras med hedersnål.

Årets årsmöte Seglardagen samlade i lördags ett 80-tal deltagare varav ett tiotal var med digitalt och resten på plats i Göteborg. Det var totalt 40 ombud med rösträtt som representerade distrikt, klassförbund och klubbar. Mötesformalia blandades med diskussioner, presentationer och uppmärksammande av speciella insatser i en god stämning och med ett stort engagemang.

- Ett stort tack till alla som deltog och jag tycker vi hade en bra dag tillsammans. Jag hoppas att oavsett om man var på plats eller deltog på distans upplevde att det gavs möjlighet till ett aktivt deltagande, säger Olof Granander som är Seglarförbundets ordförande.

Åtta motioner kring blandade områden och ett förslag från styrelsen ”Fortsatt utveckling av vår distriktsorganisation” behandlades under mötet. För att skapa ett större engagemang, förankra motioner och styrelsens förslag och ge möjlighet att ställa frågor och diskutera så testades i år att ha ”diskussionshubbar” i mitten på dagen där varje person kunde välja två olika diskussionsområden.

- Jag uppfattade som det mottogs positivt och när årsmötet väl röstade på motionerna så var mötet väldigt eniga så varje förslag som vann hade tydlig majoritet, säger Olof.

18 ungdomar deltog från U25
Som tidigare år fanns U25 på plats och förutom att delta i diskussioner och det samlade årsmötet fanns också ett U25program där man pratade om handlingarna till årsmötet och framtiden för ung segling.
- I framtiden har vi mycket kul planerat. I framtidsdiskussionerna fortsätter vi påpeka att det måste vara lätt och smärtfritt att byta båt och plats i seglingen, säger Gustaf Lindskog, U25 representant i Seglarförbundets styrelse och ansvarig för U25 och fortsätter: 

- Syftet med deltagandet var dels att kunna påverka de diskussioner och beslut som fanns på Seglardagen med ett yngre perspektiv. Men Seglardagen fungerar också som en plantskola och det är viktigt att alla i seglarsverige känner till hur förbundets demokratiska process fungerar. Detta hjälpte det nya formatet med mer diskussion och tillgängligare information till med.

Du hittar all information om Seglardagen här.