Nytt licenskrav för besättning ändrat

  • 20 mar 2023

Svenska Seglarförbundets styrelse har beslutat att ändra tidigare beslut i Tävlingsreglementet om att införa obligatorisk tävlingslicens på mästerskap för hela besättningen. I stället gäller tidigare beslut "På en röd eller svart tävling ska den som är ansvarig ombord, och som är svensk medborgare, ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet". 

Inom Svenska Seglarförbundet och inom våra klassförbund har det under vintern förts en hel del diskussioner om tävlingslicens. Det handlar om synpunkter på beslutet att samtliga i en besättning ska ha tävlingslicens vid mästerskap på röd och svart nivå. Argumentet som framförs är två, tröskeln – kostnaderna för att ställa upp i ett SM blir för stora när alla kostnader läggs ihop såsom deltagaravgift, medlemskap till klassförbund mm. Det blir ”så dyrt att vara med på ett SM så vi kommer att tappa deltagare”.

Licens infördes 2016
Tävlingslicens infördes 2016 samtidigt som också tävlingsavgift till SSF infördes för kappsegling på blå, röd och svart nivå. Beslutet föregicks av en översyn av avgifter för att täcka Svenska Seglarförbundets kostnader för att administrera och utveckla vår verksamhet inom ramen för kappsegling. Genom att lösa en tävlingslicens erhåller seglaren bl.a. en ansvars och olycksfallsförsäkring via Svenska Sjö.

SSF styrelse arbetar fortlöpande för att vi ska säkra kvalitén på våra mästerskap precis som vi idag gör med t.ex. Allsvenskan i segling och Seglingens mästare. Ett sätt är bl.a. att ställa krav på tävlingslicens. Vi säkerställer därigenom att deltagarna är försäkrade och att de har en tillräcklig kunskapsnivå för att tävla på röd eller svart nivå. Styrelsen är samtidigt medveten om att vi ska ha så låga trösklar som möjligt för att kunna delta i vår fina idrott.

Licenskrav bli nu för ansvarig ombord på röd eller svart tävling
Dagens beslut innebär att SSF ändrar tidigare beslut i Tävlingsreglementet om att införa obligatorisk tävlingslicens på mästerskap för hela besättningen.
I stället gäller tidigare beslut; På en röd eller svart tävling ska den som är ansvarig ombord, och som är svensk medborgare, ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Tävlingsreglementet anger de lägsta krav eller villkor som ska gälla på tävlingar. Arrangörer kan fortfarande välja att ställa högre krav för sina tävlingar när det är lämpligt.

SSF Styrelse kommer i nästa steg göra en översyn av avgifter som helhet inom Svenska Seglarförbundets verksamhetsområden och återkomma i frågan när vi har ett nytt underlag för diskussion och eventuellt beslut på en Seglardag.

Läs mer och teckna din tävlingslicens här