Seglingen medverkade på Träffpunkt Idrott

  • 13 mar 2023

Förra veckan medverkade Seglarförbundet på Träffpunkt Idrott i Göteborg som är en mässa som inbjuder till utveckling och samtal om idrotten i Sverige. Där möts kommuner, idrottsförbund och andra intresseorganisationer för att lyfta blicken mot framtidens idrott.

Svenska Seglarförbundet var på plats som en av representanterna för den föreningsdrivna idrotten, i samverkan med Riksidrottsförbundets monter.

- Vi kunde berätta om några av de spännande projekt och verksamheter som pågår. Vi lyfte särskilt fram projektet Arena Vattnet eftersom mässan hade anläggningsfrågorna i fokus, men också våra fantastiska seglarskolor som genomförs av ca 9000 barn och ungdomar varje år och bidrar till mycket glädje och utveckling runt om landet, säger Anette Önerud projektledare för Arena Vattnet och en av medarbetarna på förbundskansliet som var på plats under mässan.

Många kommun-representanter var nyfikna på seglarklubbarnas förutsättningar och det finns ofta en positiv bild av seglingen generellt, men samtidigt en viss okunskap om exempelvis hur viktigt det är att ha bra bryggor och förråd, och att få stöd och tillstånd för att kunna utveckla verksamheten.

- Dessa möten och samtal visar vikten av att både på förbunds- och föreningsnivå hålla kontakt med kommuner och intresseorganisationer för att upprätthålla kunskapen och närvaron så att den finns där när det behövs, avslutar Anette.