Säkerhetskurs havskappseglare

  • 2 mar 2023

image: Säkerhetskurs havskappseglare

Det finns fortfarande några platser kvar på "World Sailing Offshore personal safety" som går 23 och 25-26 mars på Zoom och Bosön i Stockholm. Passa på att gå på vintersäsongens sista kurstillfälle för denna säkerhetskurs för havskappseglare.

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett certifikat är giltigt i fem år.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

 

Läs mer och anmäl dig på Sea Safteys sida: Offshore Safety Komplett grundkurs 2023 (seasafety.se)

Du kan läsa mer om våra utbildningar här: Utbildning (svensksegling.se) eller kontakta oss på utbildning@ssf.se.