Klubb forum

  • 2 feb 2023

Vi planerar för att under våren genomföra ett flertal digitala träffar med utgångspunkt i klubbfrågor och dom nya barn & ungdoms riktlinjerna med syfte att sprida kunskapen och implementera den i våra seglingsverksamheter. 

Värdegrundsarbete – gemensamma spelregler
Friends delar med sig om sitt stöd i att arbeta med värdegrundsarbete och sätt att skapa gemensamma spelregler i gruppen/klubben.
8 Februari kl. 18.30-20.30
Anmälan >>>
 

Att leda en lärgrupp i klubben
Du får stöd och guidning i hur du genomför seglingens digitala grundkurser som lärgrupp i klubben. Vi går igenom rollen som lärgruppsledare, lärgruppsmaterial och hur du registrerar kursen.
6 Mars kl. 11.45-12.30
Anmälan >>>


Söka bidrag till klubbens verksamhet
Denna digitala lunch träff ger dig tips och guidning i vilka stöd ni kan söka till klubbens verksamhet samt hur du gör det enklast. Det kommer att finnas möjlighet att få tips och råd till just din klubb och idéer från andra klubbar.
15 Mars kl. 11.45-12.30
Anmälan >>>

Delaktighet – får Barn & ungdomar möjlighet att påverka sin träning
Hur ger vi våra seglare möjlighet att vara delaktiga i sin träning och aktiviteter i klubben. Den inre motivationen drivs av delaktighet och är där av en del i B&U riktlinjerna. SISU delar med sig av material att jobba med i gruppen för ökad delaktighet
22 Mars kl. 18.30-19.30
Anmälan >>>

Hur stöttar vi våra unga ledare i klubben
Vi går igenom innehållet i Instruktör/tränare grön så du som träningsansvarig på klubben kan stötta och skapa utvecklande miljöer för tränare och aktiva. Alla är olika hur kan vi utnyttja varandras styrkor i instruktör/tränargruppen. Vi går även igenom kursmaterial och checklistor, administration och föräldrar kontakt.
18 April kl. 18-30-20.30
Anmälan >>>