Energifylld seminiariehelg för ideella

  • 31 jan 2023

I helgen träffades seglingsledare, domare, mätpersoner och tränare i Stockholm för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Seglarförbundets årliga seminarie för ideella krafter syftar till att alla ska få träffas, utbyta erfarenheter och lära sig mer inför kommande kappseglingssäsong. Helgen inleddes med en genomgång av Seglarförbundets vision, mission, strategi och verksamhetsplan. Allt detta ligger till grund för den verksamhet som Seglarförbundet bedriver. Deltagarna blev också uppmärksammade på tävlingsreglementet och det administrativa reglementet, som sätter ramarna för tävlingar och utbildningar inom förbundet.

- Det var en givande helg med mycket energi, säger Isabelle Lindsten, kappseglingsansvarig på Seglarförbundet. Alla dessa funktioner är så viktiga för svensk segling och dess utveckling och att då samla alla för en seminariehelg ger mycket inspiration, idéer och ökad kunskap för alla.


Domare i full gång! Foto: Claes Lundin

Domarna fokuserade på appen Racing Rules of Sailing och faktaskrivning. Seglingsledarna fick jobba tillsammans med att lösa olika situationer som kan uppstå under en tävling. Mätpersonerna grupparbetade också kring olika scenarion. Tränarseminariet har legat nere ett antal år, så nu var det dags för en återstart. Victor Bergström, landslagscoach, var på plats och berättade om hans syn på tränarskap, vilket inspirerade deltagarna mycket och gav bra underlag till vidare diskussioner inom ämnet tränarskap.


Tränare diskuterar. Foto: Claes Lundin

Seminariet genomförs årligen för seglingsledare, domare, mätpersoner och tränare. Tanken är att samtliga som har en licens ska delta på minst ett av dessa seminarier under en fyraårsperiod för att få behålla sin licens. Syftet med detta krav är att man som seglingsledare, domare, mätperson eller tränare ska vara aktiv men också ha möjlighet att öka sina kunskaper och utvecklas i sin roll.