Segling i Paralympics skjuts på framtiden

  • 30 jan 2023

image: Segling i Paralympics skjuts på framtiden

Idag kom beskedet att paraseglingen inte finns med i Paralympics 2028 i Los Angeles. – Det känns tomt idag och speciellt för dem som satsat och haft drömmar. Men om några dagar sätter vi upp nya mål och skapar nya drömmar, säger Karin Knigge, paraseglingsansvarig på Seglarförbundet

Bild: Para-NM på KSSS 2022 Foto: Oscar Kihlborg

Beslutet togs av Internationella Paralympiska kommittén, IPC, som ansvarar för vilka idrotter som får vara med i Paralympics. Seglingen hade hård konkurrens från de 33 idrotter som ansökt. Men beslutet berör just bara Paralympics och World Sailing meddelar att det blir fortsatta satsningar för att utveckla paraseglingen. De insatser som hittills gjorts har resulterat i att det nu är 41 nationer på fem kontinenter med fler än 630 aktiva paraseglare registrerade i World Sailing.

Emma Hallén är verksamhetschef på Stiftelsen Skota Hem, ledamot Para World Sailing Committee  och internationell representant för parasegling för Seglarförbundet och har varit med och lagt ner ett stort arbete för att få tillbaka segling i Paralympics.
-Det är med djup besvikelse vi tar emot budskapet med beslutet om att vi fortsatt står utanför. Trots att sporten utövas i fler nationer och på fler kontinenter än minimum. Trots att vi erbjuder ett tävlingsupplägg med lika många kvinnor som män samt garanterar en önskvärd mängd deltagare med mer omfattande funktionsnedsättningar. Trots att vi har utvecklat vår klassificering och organisation för att vara 100 % i linje med IPC:s krav. Trots att vi gjort allt i vår makt så valdes vi alltså bort. Det är extremt tråkigt men det enda som gör att det blir lättare att bära är att vi vet att vi inför denna ansökningsomgång verkligen gjort allt vi kunnat. Det är oklart hur avslaget kommer påverka seglare och nationer men solklart är att det inte förändrar seglingens otroliga förmåga att få idrottare att prestera på sitt max, till inkludering, till full frihet, säger Emma.

Läs mer hela Emmas rapport på Search Magazine, hur beslutet tagits, resan dit och vad som händer nu här.


- Även i Sverige har stora insatser gjorts för att bidra till dessa siffror. KSSS, Skota Hem och Seglarförbundet har till exempel arrangerat nordiska mästerskap, SM-tävlingar och stöttat klubbar i att utveckla sina verksamheter, säger Karin och fortsätter:

- Det är många som tillsammans med Seglarförbundet och Stiftelsen Skota Hem har gjort ett fantastiskt arbete inom paraseglingen och det ska vi fortsätta göra fram över också. Om några dagar sätter vi upp nya mål och skapar nya drömmar.

Arbetet som gjorts hittills har skapat mer segling som lockat fler seglare och fler klubbar att satsa på parasegling. Många seglare har till exempel under 2022 tagit sina kliv in på den internationella tävlingsarenan.

- Jag vill tacka alla som hjälpt till på olika sätt att utveckla paraseglingen och svensk segling. I sommar ser vi fram emot mycket rolig segling med bland annat Junior SM och flera internationella tävlingar som till exempel Allianz World Sailing Championships i Haag där parasegling är med, avslutar Karin.

Information från IPC kring vilka idrotter som är med till 2028
Info om beslutet från World Sailing