Nyheter

Mer hållbara resvanor 5 dec 2022

image: Mer hållbara resvanor

Vi vill passa på att tipsa om Riksidrottsförbundets projekt för mer hållbara resor inom idrottsrörelsen. Här finns tips och material för hur ni som förening kan minska er klimatpåverkan genom att uppmuntra mer hållbara resor.

Smartare och hållbarare resvanor inom idrottsrörelsen

Varje dag genomförs drygt 150 000 träningstillfällen inom idrottsrörelsen. Utöver det tillkommer matcher, träningsläger, cuper, evenemang och elitidrottens internationella verksamhet. Det innebär en hel del resor och transporter. Ett område som, inom ramen för idrottsrörelsens övergripande hållbarhetsarbete, har identifierats som ett av de högst prioriterade för att minska vår klimatpåverkan. För att skapa medvetenhet, bryta gamla resvanor och utforska hur vi kan utveckla verksamheten på ett sätt som minskar vår klimatpåverkan och förstärker idrottsrörelsens positiva hälsofrämjande samhällsinsatser pågår nu projektet ”Double impact – minskade utsläpp och ökad tillgänglighet inom idrottsrörelsen”. 

Material för smartare resor i förening

Som förening kan ni själva vara med och bidra till att era medlemmar blir bättre på att gå, springa, cykla, samåka eller åka kollektivt till träning och tävling. En insats för att minska de egna utsläppen från resor och transporter och öka tillgängligheten för fler att delta i er idrott. Här finns stöd och inspiration för er som vill göra en faktisk förändring på ett ganska enkelt sätt.
Och kom ihåg, den bästa träningen börjar tillsammans – att ta sig till och från träningen tillsammans är roligare, smidigare, bättre för hälsan och dessutom bra för miljöna.

Allt detta hittar ni mer om på RF:s sida: