Nyheter

Nytt format på Seglardagen 1 dec 2022

image: Nytt format på Seglardagen

Förenklat motionsförfarande och ändrat format med mer plats för diskussioner är två åtgärder förbundet har gjort inför Seglardagen 2023. Varmt välkomna in med motioner, stora som små!

Vad är Seglardagen? 
Formellt brukar man säga att det är där de stora besluten inom Seglarförbundet tas. Seglardagen är Seglarförbundets årsmöte. Där presenteras vad förbundet har gjort under det senaste året och hur planen ser ut framöver. Det sker även val till vilka som ska sitta i förbundets styrelse, valberedning och revisorer. Utöver det behandlas de motioner som skickats in och förslag/propositioner från styrelsen.  

När och var är Seglardagen 2023?
Lördagen den 25 mars 2023 i Göteborg.  

Vad är nytt inför 2023? 
Vi har de senaste åren haft ganska snabba och effektiva möten där mycket av diskussionerna har skett inför mötet exempelvis på sociala medier och i maildialog mellan olika konstellationer. På själva årsmötet har tiden för diskussion varit kort och beslut har tagits ganska omgående. Upplägget på vårens möte är att skapa mer möjlighet till diskussion, att få in fler perspektiv på frågorna och att alla ska få en mer omfattande förståelse för vad en röst för eller emot ett förslag får för konsekvenser.    

Motioner till Seglardagen

Vem får skicka in en motion?
Alla distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen,kan senast den 1 januari skicka sin motion till SSF:s kansli.

I år har vi förenklat motionsförfarandet genom att skapa ett formulär.
Motionera via formuläret 

Vilka får vara med och rösta?
De som har rätt att rösta är utsedda representanter (ombud) för;
- Distriktsseglarförbund, exempelvis Blekinge Seglarförbund
- SSF ansluten klubb, som har min 300 medlemmar 
- SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen

Men om vi är en liten klubb, med mindre än 300 medlemmar? 
Då kan ni gå till ert distrikt och framföra er åsikt om hur ni tycker att distriktet ska rösta. 

Får man ändå komma och lyssna och delta i diskussionen, även utan rösträtt?
Alla medlemmar, även från icke röstberättigade klubbar och klassförbund är självklart välkomna att närvara vid Seglardagen och har både förslags- och yttranderätt. Ju fler perspektiv som kan lyftas i diskussionen desto större möjlighet har vi att fatta beslut som är för seglingens bästa.  

Om jag inte har möjlighet att ta mig till Göteborg, hur gör jag då? 
På Seglardagen 2021 beslutades att det ska vara möjligt att deltaga även på distans, så det kommer att finnas en lösning för detta också.