EUROSAF-utbyte 2023

  • 29 nov 2022

image: EUROSAF-utbyte 2023

Nu är det dags att anmäla intresse för 2023 års EUROSAF-utbyte där funktionärer får chansen att åka till en regatta utomlands för att få mer erfarenhet. Som svensk arrangörsklubb har ni även möjlighet att ta emot en utländsk funktionär.

EUROSAF-utbytet för funktionärer – ta chansen att komma ut i Europa!

Inom EUROSAF sker ett organiserat utbyte av tävlingsfunktionärer. Programmet riktar sig till seglingsledare, domare, umpires och mätpersoner på röd (nationell) och svart (internationell) nivå. Här har man möjlighet att åka till ett annat land och vara med på en regatta där. Villkoren är att du själv, din klubb eller ditt klassförbund står för resan dit, sedan står den mottagande klubben för mat och logi. I första hand riktar sig utbytet till funktionärer på röd nivå, men i mån av plats ges även svarta funktionärer möjlighet att delta i programmet.

Inför nästa säsong fördelas platserna på tävlingarna vid ett möte 14 januari.

Är du intresserad av att delta i utbytet?
Kontakta då snarast HP Hylander i Arrangörskommittén: hp.hylander@gmail.com eller telefon 0709-46 66 65.
Genom honom får du kring årsskiftet en lista på de regattor som kan komma i fråga, och du får markera de regattor som du kan tänka dig att åka på. På EUROSAF-mötet den 14 januari avgörs det hur platserna fördelas, och om du kan få en plats.

EUROSAF-utbytet – funktionärer till er regatta?

Inom Europeiska Seglarförbundet (EUROSAF) sker ett organiserat utbyte av tävlingsfunktionärer. Det riktar sig till seglingsledare, domare, umpires och mätpersoner på röd (nationell) och svart (internationell) nivå. Här har er klubb möjlighet att få seglingsledare, domare eller mätpersoner från andra länder i Europa till er kappsegling. Villkoren är att er klubb står för mat och logi. Resan till Sverige bekostas av den hitreste funktionären, eller dennes nationella förbund, men svenska klubben får stå för transporten inom Sverige, alltså precis som för en svensk funktionär.

Den tävling ni arrangerar bör vara en internationell regatta, ett internationellt mästerskap, en matchracing-tävling eller ett nationellt mästerskap med någorlunda stort deltagarantal. Det är viktigt att vi i Sverige kan erbjuda platser på våra regattor, annars ges vi inte möjlighet att skicka ut våra funktionärer via utbytet, eftersom det ska råda balans mellan dem man tar emot och dem man skickar ut.

Denna gång fördelas funktionärer vid ett möte 14 januari 2023. Inför årets möte kommer man att vara restriktiv med att tillåta att regattor läggs till sent, så anmäl er regatta snarast!

Det går inte att använda EUROSAF-utbytet för att få en specifik person för att på det sättet slippa resekostnaden, utan man får ta emot den som respektive nationella seglarförbund skickar.

Är ni intresserade att få en funktionär från ett annat land till er regatta? Kontakta HP Hylander i Arrangörskommittén hp.hylander@gmail.com eller telefon 0709-46 66 65.

SENAST DEN 11 DECEMBER BEHÖVER JAG ER INTRESSEANMÄLAN!