Brev från Valnämnden inför Seglardagen 2023

  • 24 nov 2022

Enligt Svenska Seglarförbundets stadgar publiceras här Valnämndens brev inför Seglardagen 2023 som uppmanar till att fundera över de val som skall göras.

Brev från Valnämnden inför Seglardagen 2023 (pdf)

Hela texten nedan:

Till Ordförande i Svenska Seglarförbundets Distriktsförbund, röstberättigade klassförbund och klubbar. Och för kännedom till övriga klubbar och klassförbund:

Inför Seglardagen 2023 är det nu hög tid att fundera över de val som skall göras till Svenska Seglarförbundets styrelse. Namnförslag skall vara valnämndens ordförande Torsten Jarnstam tillhanda senast den 1 februari 2023.

Ledamöter valda till Seglardagen 2024 är:
· Skattmästare Mikael Stamming, Malmö, vald till 2024.
· Ledamot Johnie Berntsson, Stenungsund, vald till 2024.
· Ledamot Kristina Hedström, Långedrag, vald till 2024.
· Ledamot Lisa Wermelin, Bromma, vald till 2024.
· Ledamot Per Gustafsson, Vänersborg, vald till 2024.

Ledamöter valda till Seglardagen 2023 och därmed på valbar plats är:
· Ordförande Olof Granander, Stockholm.
· Vice ordförande Annika Ekman, Göteborg.
· Ledamot Annika Carlunger, Göteborg.
· Ledamot Gustaf Lindskog, Stockholm.

Ledamöter valda till seglardagen 2023 som ej står till förfogande till omval är:
· Ledamot Per-Olof Ekstrand, Bro.

Revisorer och revisorssuppleanter valda på ett år och därmed på valbar plats 2023:
· Ordinarie revisor Marcus Jönsson Vallas, Stockholm.
· Ordinarie revisor Thomas Olrog, Lidingö.
· Revisorssuppleant Anton Spinnars, Stockholm.

Ledamöter i disciplinnämnden valda på ett år och därmed på valbar plats 2023:
· Ordförande Martin Corin, Varberg.
· Ledamot Charlotte Greppe, Göteborg.
· Ledamot Sten Gejrot, Trelleborg.
· Ledamot Mikael Gustafsson, Limhamn.

Valnämnden önskar förslag på tänkbara styrelsemedlemmar, revisorer och ledamöter till Disciplinnämnden. Valnämnden nominerar därefter kandidater till styrelsen, revisionen och disciplinnämnden.

Valnämnden önskar även förslag på kandidater till valnämnd att väljas på Seglardagen 2023. Förslag på kandidater till förbundets övriga kommittéer kan även dessa meddelas undertecknad. Alla föreslagna kandidater till valnämnd och kommittéer delges seglardagen.

Ledamöter i valnämnden:
Ordförande Torsten Jarnstam, Karlstad, vald till 2023, Ledamot Marianne Stålheim, Skoghall, vald till 2023, Ledamot Stefan Nordström, Umeå, vald till 2023, Ledamot Robert Casselbrant, Göteborg, vald till 2024, Ledamot Anna Klange Wikström, Stockholm, vald till 2024, Ledamot Hannah Maurer u25, Stockholm, vald till 2023, Ledamot Nils Brandén u25, Bjärred, vald till 2023.

Namnförslag skickas till: Torsten Jarnstam, Strandvägen 32, 4 tr. 652 23 KARLSTAD, 070 – 371 16 12 torstenjarnstam@yahoo.se

Karlstad 2022-11-24 Svenska Seglarförbundets Valnämnd